Pocałunek

344 15 3
                  

pocałuj mnie

jakbym była twoją pierwszą miłością

pocałuj mnie

jakby nic dookoła nas nie było

pocałuj mnie

jakbym była ostatnią

pocałuj mnie

1000 myśliWhere stories live. Discover now