Kałuża

64 7 0
                  

łza

za łzą

spływa po policzkach

tworząc

ogromną kałużę

w której się topię 

1000 myśliWhere stories live. Discover now