Zachód

115 9 0
                  

szczęście ucieka

tak samo szybko

jak promienie słońca

smutek przychodzi

tak samo jak

promienie księżyca

1000 myśliWhere stories live. Discover now