Myśli

166 11 0
                  

myśli są jak

złe sny

z których nie możemy się wybudzić

jednakże są też jak

uspakajająca kołysanka

która sprawia

poczucie spokoju

1000 myśliWhere stories live. Discover now