Samotność

73 7 0
                  

jak to możliwe

że mam miłość swojego życia

rodzinę

tyle ludzi dookoła

a ja wciąż

czuję się kurwa samotna

1000 myśliWhere stories live. Discover now