𝐓𝐖𝐎

7.1K 146 3
                  

CHAPTER TWO
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜


"Hey, bitch. What are you doing?"

Mabilis kong itinago ang hawak-hawak kong scrapbook sa likuran ko nang marinig ang boses ni Chavah.

Tumaas ang kilay nito at humakbang papalapit sa akin.

"What are you hiding, Kendra?" she asked.

"Nothing."

"You are not a good liar, bitch." Ani nito at kinuha ang scrap book sa likuran ko. Umupo siya sa tabi ko at binuklat iyon. Habang binubuklat niya iyon at pakunot nang pakunot ang nuo niya. "You like him?" She asked. Pointing Pablo's picture.

Halos puno ng picture ni Pablo ang scrapbook ko. Dinala ko lang iyon dahil naalala ko noong isang araw nang nasa bahay si Pablo.

I don't understand myself last day pa. Bigla na lang kumabog ng malakas ang puso ko. Sa sobrang lakas ay sumasakit na iyon. Dahil lang sa ngiti niya ay nagkagano'n na ako.

"No—"

"No my ass!" Putol niya sa sasabihin ko. "Why still lying? It's obvious that you like him, see you made an effort to put his picture on your scrapbook."

"Gusto ko siya noon, hindi na ngayo—"

"Bitch, it's obvious that you still like him. See, your face says it all." Inirapan ko siya dahil sa pagputol na naman sa sasabihin ko. Kinuha ko sa kanya ang scrapbook at ipinasok iyon sa bag ko.

"Desisyon ka rin, e. Hindi na nga sabi."

Nagkibitbalikat lang siya.

"By the way, I'm so annoyed with my chickens, they kagat me. I hate them." Anito. Napailing na lang ako. "And one of my baby goat, may lagnat siya I bring him to the Vet clinic but the doctor said they don't tanggap daw ng goat sa clinic nila, I was so annoyed that's why I make sabog their clinic. How dare him! What if na dead ang baby goat ko?"

Sa pagkakataong ito ay napangiwi na lang ako. Naniniwala ako sa sinasabi niya dahil kagabi nga ay may nabalitaang pagsabog ng isang vet clinic sa lugar namin. Buti na lang at walang nasaktan. Chavah wants Chavah gets, iyan ata ang kasabihan ng isang Celosia Chavah Ybanez. Sino ba naman kasing matinong tao ang pupunta sa vet at magpapa checkup ng kambing? Palibhasa kasi kilalang tao ang pamilya niya kaya nagagawa niya lahat ng gusto niya, lahat ng mga ginagawa niya ay agad pinagtatakpan ng kapatid at ng Lolo niya. Malaking tao din ang tatay niya. Nanalong senador noong nakaraang eleksyon.

"Hindi naman kasi ata pwede ang kambing sa vet," sabi
ko. Umirap siya.

"Why not? A veterinarian is a medical expert who diagnoses and treats animal injuries and illnesses. My baby goat is also an animal! Why don't they accept him?!" Bulalas niya. Naweywang pa siya.

Hindi na lang ako sumagot pa. Wala din naman mananalo kapag si Chavah ang kasagutan. At halatang inis na inis na siya. Bakit kasi dadalhin pa sa vet ang kambing, kung kinatay na lang sana niya at inulam 'di ba? Marami kaming kambing sa hacienda at nagkakatay sina tatay every month pang ulam.

Napangiwi ako sa naisip. Baby goat nga pala tawag niya. Kung mababasa lang ni Chavah ang iniisip ko baka utak ko naman ang pasabugin niya.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon