𝐍𝐈𝐍𝐄𝐓𝐄𝐄𝐍

5K 109 6
                  

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐍𝐈𝐍𝐄𝐓𝐄𝐄𝐍
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜


Nagising ako dahil sa mahinang hagikhikan at nang imulat ko ang aking mga mata ay sumalubong sa akin ang mga anak ko. “Morning, mommy!” magkapanabay na bati ni Alpha at ni Luna. Sabay nila akong hinalikan sa pisngi.

“Mommy, grabe tulog po kayo nang tulog kahapon pa!” Nakangusong ani ni Luna. “Sabi ko paghanda mo kami breakfast pero noong nagising ako ay tulog na tulog ka pa po hanggang ngayon, nag-drink ka po ba ng sleeping pills?”

Because of what Luna said, I remembered what happened to me and Pablo in the kitchen. Oh God! Our sex didn't just end in the kitchen because we moved to the bedroom downstairs. I can't count how many rounds we did,  all I know is that I passed out after the last round. 

“Mommy, why are you wincing?” Luna was curious. 

“Luna, stop asking questions, let's go tell dad that mom was awake.” Alpha said, took Luna's hand, and helped her get off the bed. “We will go, mommy, we will tell dad that you're awake.”

“Okay, baby.” I responded. They left the room, so I tried to get up, but I just winced when I felt the pain in my center and the pain in my thighs, as if they had been beaten up. “Shit!” I cursed and was tearful.

Hindi ko talaga alam bakit humantong kami sa ganoon ni Pablo. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon kalakas ang stamina niya. Hindi ko akalain na likod ng strikto niyang mukha ay kalandian niya! Nilandi niya ako kaya napabukaka ako! At hindi na iyon dala ng kalasingan!

Oh my God, Kendra! Paano kung mabuntis ka na naman! Panigurado masasapak ka na talaga nang tatay mo! Kausap ko sa sarili ko, gusto kong kutusan sarili ko! Bakit ko ba kasi hinayaan si Pablo na halikan ako? Bakit ba kasi ang rupok ko? Bakit?! Ang tanga mo talaga, Kendra! Iyong article na nabasa mo nakalimutan mo dahil lang nahalikan ka! 'Tapos nagtalik pa kayo, hindi lang isang beses! Kundi maraming beses kaya hindi ka na makabangon ngayon! Kahit kailan talaga ang landi mo pagdating kay Pablo!

Nasabunotan ko na talaga ang sarili ko sa sobrang inis. Kung kailan tapos nang may nangyari sa amin ulit saka pa lang ako natauhan. Ano ba! Tatanga-tanga talaga!

“Bakit mo sinasaktan ang sarili mo, doll?”

“Ay butiti!” gulat na sigaw ko sa gulat nang bigla na lang bumukas ang pintuan at iniluwa non si Pablo.

“Mukha ba akong butiti?” Kagat niya ang kanyang labi at pinipigil ang tawa. May dala siyang tray na may lamang pagkain, humakbang siya palapit sa bedside table at ipinatong doon ang tray pagkatapos ay naupo siya sa tabi ng kama. Napaigtad naman ako, nagsalubong naman agad ang kilay niya. “Why?” Nagtataka niyang tanong.

“Huwag kang lumapit sa akin.” saad ko at hinila ang bedsheets para takpan ang sarili ko. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay niya.

“Is there something wrong?” He sounds worried now.

Napanguso ako. “M-asakit ang mga hita ko.” Parang batang saad ko. Ayaw kong sabihin na pati ang nasa pagitan noon ay masakit, nakakahiya naman. Napahikbi pa ako.

Tang ina! Hindi iyon ang gusto kong sabihin pero ang traidor kong bibig iyon ang sinambit.

His eyes softened. “I'm sorry, do you want me to bring you to the hospital? Or should I call a doctor?” Malumanay niyang tanong. Mabilis akong umiling. Ano naman ang sasabihin ko sa doctor na dahilan ng pananakit ng mga hita ko? Na nagtalik kami ng ilang beses kaya masakit! Ililibing ko na lang sarili ko ng buhay! “Pero masakit ang hita mo—” pinutol ko ang sasabihin niya ng isang hikbi.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon