𝐅𝐎𝐔𝐑𝐓𝐄𝐄𝐍

5.4K 131 7
                  

CHAPTER FOURTEEN
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

Hindi ako mapakali kanina pa. Paano ba naman kasi dapat nasa gitna namin ang mga bata pero ang mga makukulit na bulilit lumipat sa harapan katabi si Kenzy kaya ngayon ito at magkatabi kami ni Pablo. Hindi naman siya umimik dahil seryoso siya sa pakikinig sa sermon ni father pero heto ako pigil na pigil ko ang paghinga ko na para bang may katabi akong terorista. Gwapong terorista. My God! Kinakabahan na nga ako at ito pa ang utak ko!

Nakita ko ang mayat-mayang paglingon ni Tatay sa amin na para bang sinisigurado niyang hindi kami nag-uusap ni Pablo.

Nakahinga lang ako ng maluwag ng pagkatapos na ng simba. Pagkalabas namin ng simbahan ay agad na kaming nagtungo sa restaurant na pina-reserve nila tatay at nanay.

"Daddy, mommy, tabi po kayong dalawa!" Saad ni Luna habang tinutulak-tulak ako at dahil hindi ako nakapaghanda ay hindi ako nakapagbalanse ng timbang. Napapikit ako habang hinihintay ang pagbagsak ko sa ngunit imbes na matigas na semento ay matigas na dibdib ang kinabagsakan. Dahan-dahan kong ibinuka ang isang mata ko para silipin kong kaninong dibdib ako bumagsak at ng makitang si Pablo ay mabilis akong umayos sa pagtayo pero dahil sa ginawa ko ay na out of balance ako kaya imbes na mapaayos ay natumba pa ako. Mabilis naman niya akong nasalo. Nakaalalay ang kamay niya sa bewang ko at napakapit naman sa balikat niya ang kamay ko. Para akong nakuryente sa pagdampi ng kamay niya sa likod. Nagsalubong ang mga mata namin at biglang parang mas bumagal ang pag-ikot ng oras and my heart was beating like a drum.

Isang pagtikhim at pagtili ang nakapagpabalik sa akin sa katinuan.

Marahan niya akong inalalayan para maayos na makatayo.

"Thank you." Saad ko.

"Maupo ka dito sa tabi ko, Kendra."

Nakagat ko pang-ibabang labi ng marinig ang sinabi ni Tatay, sobrang strict ng boses niya. Pero hindi na ako kumuntra, naupo ako sa tabi niya, si Nanay naman ay nasa kaliwa niya. Habang si Kenzy, Kenji at Khiera ay magkatabi, magkatabi naman si Pablo at ang dalawang bata. Nakanguso naman si Luna habang nakatingin sa akin, inirapan niya si Tatay.

"Lolo tatay, naman e! Epal." Saad niya na ikanalaki ng mata namin niya Tatay.

"What?!" Gulat na tanong ni Tatay.

"Gusto ko magtabi si Daddy at mommy, paano pa kami maging happy family kung sa 'yo si mommy tatabi." Sumimangot siya. Muli na naman akong napakagat sa labi ko, at naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Kenzy and nanay laughed while Kenji doesn't care he was playing with his Ipad with Khiera.

Si Pablo naman ay wala imik. Si Alpha ay salubong ang kilay.

Hindi nakatugon si Tatay kaya si Nanay ang nagsalita. Kasi kahit ako ay natameme sa sinabi ni Luna.

"Sige na, Kendra, magtabi na kayo ni Pablo." Dahil sa narinig na sinabi ni Nanay agad lumiwanag ang mukha ni Luna, marahan pa itong pumalakpak bago kindatan si Nanay.

"Halika dito, Mommy, magtabi kayo ni Daddy kasi magpicture po tayo." Tawag ni Luna sa akin, tinuro niya pa ang tabi ni Pablo. Tumayo naman ako, pero sa isip-isip ko gusto kong ngumiwi. Hindi ko akalain na mas malala pala si Luna keysa sa akin noon. Or should I say, kinarma ako sa pagiging maldita ko noon.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon