𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘

5.5K 106 16
                  

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

Kanina ko pa kagat ang aking pang-ibabang labi habang nakaharap sa salamin dito sa banyo. Panay ang sulyap ko sa suot kong Tiffany & Co. engagement ring. Hindi pa rin ako makapaniwalang engaged na kami ni Pablo, kanina ko pa nga inulit-ulit pisilin ang pisngi ko. Namumula na nga iyon e. At bukod pa doon alam kong mahal ang singsing na ito.

Doll, okay ka lang ba diyan?” Napasulyap ako sa pintuan ng banyo nang marinig ang tanong ni Pablo at ang marahan niyang pagkatok.

I cleared my throat before I answered him. “Okay lang, maliligo lang ako.”

“Do you want some help?” Bigla akong naubo sa naging tanong niya. “You, okay?!”

“I'm fine and you don't need to help m—”

“Let me just help you. Nakita ko naman na lahat 'yan you don't have to be shy.” tunog pilyo ang tinig niya.

“Pablo!” bulalas ko, hindi ko na mapigilang banggitin ang pangalan niya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa mula sa labas.

Tsk! Hindi ko akalain na may pagkapilyo rin pala ang lalaking 'yon! Akala ko talaga ay poker face lang siya.

Naligo na nga ako. Mabilis lang dahil mahapdi pa rin ang pagkababae ko at ang mga hita ko. Medyo nawala-wala nga lang ngayon dahil pinainom ako ni Pablo ng pain killer. Pagkatapos maligo ay binalot ko lang ang sarili ng roba na nasa loob ng banyo, nakanda na ang mga ito noong dumating kami dito ang sabi ni Pablo ay pinahanda niya daw talaga iyon ng mabilisan noong sinabi ni tatay sa kanya na dito na kami titira sa bahay niya. Speaking of tatay, paano pala kapag nalaman niyang umuo na ako sa kasal na inalok ni Pablo. Is he going to kill Pablo? But my father is not a killer kaya impossible. Baka naman panakot lang iyon ni Tatay kay Pablo. Sana huwag naman.

Tuluyan na akong lumabas ng banyo, ngunit nagulat ako nang makitang nakaabang na si Pablo sa pintuan. Mabilis ko namang nahawakan ang roba na nakatabing sa dibdib ko dahil bahagya umangat ang kabilang bahagi at sumilip ang umbok ko. Nasundan naman iyon ni Pablo ng tingin at nakita ko ang pilyong ngising gumuhit sa mga labi niya. “Why are you covering them?” he asked and glanced at me again. Hinapit niya ako at hindi naman na ako nakapagreklamo.

“P-pablo, magbibihis pa ako.” I stammered. Ngunit hindi siya nagpatinag.

I felt one of his hands on my thigh. I hold my breath. He leaned down and kissed my neck up to my ear, then whispered, "What did you do to me, doll?"

“I didn't do anything.” Tugon ko sa mahinang boses.

“That's the problem, doll, wala ka pang ginagawa pero, naakit mo na ako. Seeing you wearing only a robe, I want to eat you again. I want to hear you moan my name again. I want to fuck you again till you can't walk anymore.” He murmured. My body tense after hearing what he said. Gumapang ang daliri niya sa pagkakababae ko at nagsimula siyang paglandasin iyon doon. My whole body start heating up.

“Ahhh...” Ungol ko nang ipasok niya ang isang daliri sa loob ko at marahan iyong inilabas-masok. “Oh God—” naputol ang pagsigaw ko nang sakupin niya ang labi ko.

“Your parents might hear you, doll.” Hindi ko naintindihan ang sinabi niya dahil binalot na nga pagnanasa ang buong pagkatao ko nang dinagdagan niya pa ng isang daliri ang nasa loob ko mas binilisan ang paglabas-masok ng mga iyon. Inalis niya ang daliri niya sa loob ko at bigla akong pinatalikod at isinandal sa nakasarang pintuan ng banyo, ini-angat niya ang isang hita ko at ipinatong iyon sa kamay niyang itinukod niya sa dingding sa gilid ng pintuan. “Bend over, doll. But please, lower your voice this time.” I followed what he said. Ilang saglit lang at narinig ko ang pagbukas ng zipper niya.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon