𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘 𝐎𝐍𝐄

5.2K 117 9
                  

CHAPTER TWENTY ONE
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

Nalalakumos ko ang gilid ng damit ko habang nakaupo kaharap sina nanay, tatay at tito Junard at ang asawa niya. Si Kenzy ay kasama si Kenji nilalaro ang mga bata sa garden. Kanina pa masama ang tingin ni tatay sa sahig na para bang gusto niya iyong pasabugin, si nanay naman ay relax lang sinisenyasan niya ako na mag-relax pero hindi talaga ako ma relax, si Tito Junard naman ay kanina pa iniirapan si Pablo at pinapakitaan ng kamao, walang pakialam naman siyang tinitigan nito.

Naramdaman ko ang paghawak ni Pablo sa kamay ko at marahan niyang pagpisil doon kaya napatingin ako sa kanya. Nginitian niya ako, ini-angat niya ang kamay niya at inipit ang nagkalat kong buhok sa gilid ng tenga ko.

"At talaga namang harap-harapan mong hinahawakan si Kuting, ha, Nasey!" nabitin sa ere ang kamay ni Pablo nang marinig ang malakas na tinig ni Tito Junard, napatingin tuloy si Tatay sa amin. Natatawang sinaway naman ni Nanay si Tito.

"Stell, tumigil ka na nga! Tinatakot mo na si Pablo." ani ni nanay na nagpalingon sa kanya kay tatay pati na si Tito.

"Bella, dapat lang siyang matakot hindi niya tinupad ang pinangako niya!" Bulalas ni tatay at ngayon madilim na ang mukhang nilingon si Pablo. Nakita ko naman ang paglunok ni Pablo at ang dahan-dahan niyang pagbaba sa kamay niya at ang pag-ayos ng pagkaka-upo.

"Ano ka ba naman, Ken, nasa tamang edad naman na si Kendra ngayon, kung balak na nilang magpakasal why not? Para rin naman iyon sa kanila at para sa mga anak nila... na mga apo natin." paliwanag ni Nanay.

"Babygirl, pumapayag kang makasal ang anak mo kay Nasey? Look at them hindi sila bagay dahil mukha ng lolo ni Kuting si Pablo!" pag-kontra naman ni Tito.

"Tito!"

"What?! Totoo naman, bakit ka ba umuo diyan? May rayuma at arthritis na 'yan! Alagain mo pa 'yan kapag nagpakasal ka diyan!" hindi talaga siya nag-paawat kung anu-ano na lang pinagsasabi.

"Stell! Mas matanda ka pa ngang tingnan kay Pablo! Pwede ba tumahimik ka na at baka isumbong kita sa asawa mo para sa labas ka matutulog!" natahimik naman si Tito. Nakanguso siyang sumandal sa upuan at inirapan si Nanay pagkatapos ay nilingon niya si Pablo at itinuro nito gamit ang dalawang daliri pagkatapos at itinuro nito ang mga mata. Tila ba pinapahiwatag niyang babantayan niya si Pablo.

Si Pablo naman ay relax pa rin kapag si Tito ang nagsasalita. Pero kapag si tatay ay napapalunok siya.

"Oh, mga ka finger nandito tayo sa bahay ng anak ko at ang kanyang future misis na si Kendra, ipapakilala ko kayo sa kanya." Napalingon kaming lahat sa may pintuan nang marinig iyong bumukas at bumungad nga ang mommy ni Pablo, nagsasalita habang nasa likod naman niya ang daddy ni Pablo na may hawak na camera na itinutok nito sa asawa nito. Kung hindi ako nagkakamali ay nagvlo-vlog ang Nanay ni Pablo. "Hi, Ken, Hi Jane! Oh mga ka finger ito nga pala ang mga magulang ni Kendra hindi ba 't ang ganda at gwapo nila? Magiging kumare at kumpare ko na sila dahil ngayong araw mismong ito ay ikakasal na ang mga anak namin." Napanganga ako dahil sa narinig na sinabi niya napatingin ako kay Pablo maging siya ay ganoon rin. Napakurap-kurap ako nang lumapit sa akin ang nanay ni Pablo at hinalikan ako sa pisngi bago niyakap. "Congratulations, Kendra, welcome to the family." masayang wika nito. Hindi pa rin ako nakakabawi.

Paanong kasal? Ngayon? As in ngayon na?!

"Mayor, ito nga pala ang anak kong si Pablo at ang magiging asawa niya." Hindi ko pa man naititikom ang bibig ko ay may pumasok na naman isang lalaki.

Nang pagbihisin ako ng mommy ni Pablo at ni Nanay ng damit na binili nila ay hindi pa rin ako nakaimik, kahit noong magsimula na ang kasal hanggang sa matapos ay tila lutang pa rin ako. Ang bilis ng mga pangyayari, ilang oras lang ang lumipas ay naging Mrs. Nasey na ako.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon