𝐒𝐈𝐗

5.7K 133 6
                  

CHAPTER SIX
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜


"Kendra, are you okay?"

"Shit!" nabiglang sambit ko nang sumulpot si Kenzy mula sa likuran ko.

"Kenzy, naman 'wag ka basta-bastang nanggugulat!" singhal ko sa kanya.

"Napaka magugulatin mo naman," natatawang saad niya. "Ano ba kasing ginagawa mo diyan at kanina ka pa nakatingin sa puno ng bayabas?"

"Aren't they cute?" I asked him nawala na ang inis ko.

"The guavas?" he asked. Kumunot ang nuo niya tila ba takang-taka sa sinasabi ko.

Marahan akong tumango sabay matamis na ngumiti.

"They are so cute, ang sarap nilang titigan," nakangiti kong paring ani.

"I think you need to see a doctor, sis. Sino ba ang matinong tao ang ma-c-cutetan sa bayabas?"

Bumalik na naman ang inis ko kay Kenzy. Pinalo ko siya sa braso at itinulak siya ng bahagya.

"Cute na cute ka nga sa mga manok mo!" singhal ko sa kanya.

"Because my babies are cute—"

"And the guavas are not?!”

"Yes!" diretsong tugon niya na mas lalong nagpainis sa akin.

"Shut up!" putol ko sasabihin niya.

Nakagat ko ang ilalim ng aking pisngi para pigilan ang paghikbi. Naiiyak ako, ang sama-sama ng loob ko dahil sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko ay sinasabi niya ring hindi ako cute dahil sinabihan niyang hindi cute ang mga bayabas.

Nakita ko ang unti-unting panlalaki ng mga mata niya ng makita ang reaction ko.

"Hey, are you cry—"

"I said shut up! Don't talk to me ang pangit mo!" itinulak ko ulit siya at inirapan bago nagmatsang umalis.

Naiwan siya doong puno ng pagtataka sa inakto ko. But I don't care, anong akala niya sa akin nababaliw na dahil lang sa na c-cutetan ako sa bayabas. E, sa cute naman talaga ang bayabas na iyon. Ang sarap-sarap nilang tingnan dahil malapit ng mahinog.

"Kendra!" tawag sa akin ni Kenzy ngunit hindi ko siya pinakinggan, nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Naglakad ako patungo sa batis may kalayuan pa lang ako pero naririnig ko na ang lagaslas ng tubig.

Pinaganda ni Tatay ang daan patungo sa batis at sa mismong batis na rin. Dati kasi ay naligaw daw si nanay dito kaya ayaw na niya iyong maulit, pinalagyan niya ng mga poste ng ilaw patungo sa mismong batis at meron na rin doong maliit at matibay na kubo na may kumpletong gamit. Madalas kasi ay dito kami nagtutungo kapag family day. Ang lamig at ang sarap kasi ng tubig.

Pagdating sa batis ay naupo ako sa may malaking bato, kinuha ko ang cellphone ko at kinuhanan ko ng picture ang paligid. Ngunit habang kumukuha ako ng litrato ay tila naakit akong maligo.

"Wala akong extrang damit." pagkausap ko sa aking sarili. Luminga ako sa paligid. Walang tao, okay lang naman sigurong ang pang ilalim lang na suot ko ang iwan ko at hubarin ko lang ang dress ko. "Makaligo na nga lang,"

Isang beses pa akong luminga sa paligid at nang masigurong wala ngang tao ay minadali ko ng hubarin ang damit ko at ipinatong sa malaking bato ang aking cellphone at lumublob na ako sa tubig. Napapapiksi pa ako noong una kasi malamig ang tubig ngunit hindi nagtagal ay nasasanay na rin ako sa lamig. Lumangoy ako nang lumangoy at nang makaramdam ng pagod ay umahon na ako ngunit gano'n na lang ang gulat ko ng pag-ahon ko ay may paa sa batohan, napaatras ako at nang tingalain ko kung sino ang may-ari ng mga iyon ay mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Nagsalubong ang aming mga mata, noong una ay kumunot ang nuo niya ngunit nang dumako ang tingin niya sa nakalantad kong dibdib ay nanlaki na rin ang mg mata niya.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon