Chapter 2

77.9K 1.5K 73
                  


Chapter 2

"P'wede bang ibaba mo na 'ko? Ang kulit mo alam mo." Inis na sabi ko sa kan'ya. Ngayon ay nakasakay na kami sa kotse niya at hindi ko alam kung saan kami pupunta.

May pasok pa naman, shemay. Bawal ako mag karo'n ng absent!

"P'wede rin bang manahimik ka? Tss." Halatang inis din na sabi n'ya habang nakahawak s'ya sa kanang tenga n'ya kumunot ang noo ko dahil napansin ko na minu-minuto ang pag hawak n'ya ro'n, pa-simple akong sumilip do'n at napatango na lang ako ng makitang may hikaw siya do'n, diamond earrings bakit ba hindi ko napansin 'yon agad eh grabe makakislap akala mo punong puno ng diamond ang tenga n'ya...sandali totoo kaya 'yon p'wede isangla?

"Stop staring at my earrings. Hindi ko 'to pinag bibili." Masungit na sabi niya kaya agad akong napa-iwas ng tingin, shems akala ko hindi n'ya ako napapansin habang nakatingin sa earrings n'ya.

"Eh hindi ko rin naman bibilihin." Nakangiwing sabi ko.

"P'wede bang bumaba na ako dito? Kung ayaw mong madumihan kotse mo? You know hindi ako sanay sumakay sa kotse kapag ako nag suka, ikaw rin.." Mananakot ko sa kan'ya pero tuloy tuloy lang siya sa pag mamaneho at parang walang narinig. Ibig bang sabihin no'n ayos lang na mag suka ako rito sa kotse niya? Sa pag kakakita ko pa naman parang bago 'to, hindi naman talaga ako pala-suka pero bakit hindi s'ya natakot?

Okay? Neveah, what to do Next?

"Ano mga ulit pangalan mo?" Tanong ko s akan'ya pero hindi naman n'ya ako sinagot.

Pipe ba siya o bingi?

"Shut your mouth up." Seryso lang na sagot n'ya sa 'kin.

Napahinga naman ako ng malalim.

Ako ko siya boss? Kung makapag utos akala mo! Eh wala naman kami sa school na pag mamay ari niya.

Nakabusangot na itinuon ko na lang ang pansin ko sa labas ng kotse, tahimik lang ako habang nakatanaw sa bintana pero hindi talaga ako mapakali! Saan niya ba ako dadalhin?

"Declan Ibaba mo na ako." Kulang na lang lumuhod ako sa harapan niya para lang ibaba n'ya 'ko pero ang tigas niya talaga huhu.

"Alam mo naman pala pangalan ko, why are you asking?" Tumingin ako sa kan'ya at pagtingin ko ay nakatingin pa siya sa'kin, ngumisi siya at muling itinuon ang paningin sa kalsada.

"Ano ba kasing kailangan mo sa'kin?" Tanong ko at sa totoo lang gusto ko na talagang mag wala. Nakakainis naman kasi ang isang 'to eh!

Pinilit kong maging kalmado pero hindi niya rin naman sinasagot ang mga tanong ko.

"Declan!" Malakas na sigaw ko, nanlaki ang mata ko dahil sa biglaang pag preno ng kotse.

"F*ck! Can you please shut your damn mouth!" Inis na sabi niya sa'kin at muli siyang nag maneho.

Umiling ako. "Ayoko, ayoko, ayoko. Ibaba mo muna ako dito bago ako mabahimik." Sabi ko at gumawa ng ibat ibang ingay, huh! Tingnan lang natin kung makayanan mo pa ang kaingayan ko.

"Damn!" Malakas na sigaw niya at hinampas ang manibela dahil sa gulat ay napatigil ako at napaupo ng maayo.

Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at deretso akong tiningnan. Shems, biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa paraan ng pag tingin n'ya napaka-seryoso tapos parang handang handa ng manakal!

"Will you please be quiet?" Seryoso niyang sabi at huminga ng malalim, para bang pinipigilan ang inis.

Hindi ako nag salita pero umiling ako, kailangan ko pang mag wala nang mag wala para ma-bwisit s'ya ng sobra at kapag nangyari 'yon pabababain na niya ako tapos tapos na! Yes ang talino mo talaga Neveah!

Started With a Dare [EDITING]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon