Tribute!

17.8K 361 32
                  

Hi, Ate purpleyhan !!!!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Hi, Ate purpleyhan !!!!

I made this especially for YOU.

Nabasa ko na ang Tantei High, Oh My Ice Goddess, Seventh Sense at and on-going na The Science of Spying!  Iyang apat na stories na yan ang talagang hindi ko maiwan-iwan. I mean... para bang may side effect sakin yun at kahit pa ulit-ulitin ko ang basa ay parang hindi ako nauumay. Yung ganon.

Ewan ko. Hahahaha. This story is dedicated to you, Ate Ann! You're the best!

Thanks for sharing your story to us! And also, binasa ko ang after story ng Tantei High (Truce)  which is nakakakilig ang HiroMi, and still reading the Rewind (Naomi's POV) I'm waiting those other Novellas! *winks*

Iyong tagahanga,
Bea *u*

P.S. Hi, sa ibang mga nagbabasa! Enjoy niyo lang ah. Salamat sa pagbabasa!

The Atama EffectTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon