Chapter 27:

3.5K 112 88
                  


 

"Akemi, I.. I love you."

Hindi ko narinig ang sinabi niya dahil biglang nag-iba ang tugtugan at napalitan ng malakas at masayang kanta.

[ Black Magic - Little Mix]

"A-Ano?"

All the girls on the block, knocking at my door
Wanna know what it is make the boys want more

"I said.. I lkjhgfdsa.."

Napakunot ang noo ko sa sinabi niya dahil wala talaga akong maintindihan

Is your lover
playin' on your side
Said he loves you
But he ain't got time

"W-Wala akong maintindihan, Hiro." Mabagal kong sambit.

Here's the answer
Come and get it
At a knocked down price

"Please, stop the musicshasdfghjkl..."

"CAN'T YOU HEAR ME?" He shouted, malinaw na malinaw na dahil mas nangingibabaw ito sa malakas na trance ng music..

Full of honey
Just to make him sweet
Crystal ballin'
Just to make him see what he's been missing
So come and get it
While you still got time

"I.. I can hear you already. What are you saying earlier?" I asked him.

Bakit ganoon? Naririnig niya ako ng maayos pero hindi ko siya marinig ng maayos?

"Hey, stop the musicasdfghjkl!!!"

"HINDI MO TALAGA NARINIG?" He shouted again.

Get your boy on his knees and repeat after me say

I shook my head as an answer.

Take a sip from my secret potion
I'll make you fall—

"CAN'T YOU HEAR ME, AKEMI?! I SAID I LOVE YOU!!!"

The time suddenly stopped and at the same time the music. My eyes widened with what I heard. Nakatitig lang ako sakaniya habang nanlalaki ang mga mata ko na para bang kami lang ang tao dito ngayon. Oh my gosh.

I can feel my face turning super red.

"A-Ano...ng...??"

Unconsciously, napalingon ako sa paligid. Lahat sila nakatingin sa amin. May ibang gulat at nanlalaki ang mga mata pero may ilang nakangiti kabilang na ang natitirang miyembro ng Great Seven pati ang mga kasama namin sa Atama.

Nabalik ako sa pakiramdam ko dahil sa paghawak ni Hiro sa mga kamay ko.

Napatingin tuloy ako sakaniya at nailang ako dahil tinititigan niya ako. Yung titig na halos makapagntunaw ng kalamnan at makapanlambot tuhod na tila tumatagos sa kaluluwa ko.

Iyan ang epekto mo sakin, Hiro.

"I love you, Akemi." He smiled.

Omo. He smiled..

"Y-You..."

"Yes, I love you." He mumbled again, "I LOVE YOU, AKEMI!"

Naghiyawan silang lahat sabay ng palakpakan pero kaagad tumigil ng tumikhim si Hiro—baka ginamit na naman niya isip niya. Hays.

"How about you? Do you love me too?"

Muling natigilan ang lahat. Ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko.

The Atama EffectTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon