Chapter 20

170 26 8
                  

Ilang linggo ang nakalipas at gaganapin na ang unang hearing. Sobrang kinakabahan si Mazee sa araw na iyon.

Nakapag ayos na si Dallas at nag suot ito ng usual court attire nya. Si Dallas na rin ang namili ng isusuot ni Mazee dahil halata ang kaba nya at parang hindi alam ang gagawin. Isang dress na longsleeve ang pinasuot nya kay Mazee na dark blue na isang luxury brand. Nag match din ang suot nyang sapatos at bag. Nakatali ang mahaba nyang buhok.

"You should look a little bit intimidating." bulong sa kanya ni Dallas. "Don't leave my side, okay. I'll protect you."

"Thank you, Dallas. I mean it." sagot nya dito at niyakap. "You really look good in that suit." Ngumiti sa kanya si Dallas.

"Let's go?" aya ni Dallas sa kanya. Tumango si Mazee at inabot ang kamay nito.

Saktong paglabas nila ay nag aabang na rin si Taylor. Nakasuot ito ng parang court attire at neat na nakatali ang buhok.

Sa likod sila sa dumaan dahil sa may media na nag hahantay sa kanila. As possible ayaw ni Dallas na ma hassle si Mazee sa media. Sa kabutihang palad, walang media sa loob ng court.

Naupo si Mazee sa may likuran ni Dallas kung san sya ginayak nito katabi nya si Taylor at ibang kasamahan sa team. Sa unahan kung saan uupo si Dallas kasama si Atty Manuel at Atty Fred. Ang dalawang bakante na upuan ay para sa daddy at kuya ni Mazee. Nasa court na rin sila Matthew at Merlana.

Napansin ni Taylor na nanginginig ang kamay ni Mazee kaya hinawakan nya ito.

"You've got the best lawyer so nothing to worry about." pag assure ni Taylor kay Mazee.

"I know. It is just that..I can't see my father. I'm getting nervous." sagot nya dito.

"You want us to sit at the back? I'll tell Dallas."

"No.. I guess." sagot nya dito nang pigilan si Dallas. "I should face this fear. Sooner or later, our path will cross." tukoy nya sa tatay nya.

Saglit pa ay dumating na ang kabilang partido na sobrang aangas nila. Masama ang pukol na tingin sa panig nila Dallas, pero di sila naiintimidate. Di rin maiwasan ang bulungan sa paligid. Karamihan sa tanong ay paano napapayag ang isang international lawyer na kunin ang kaso na iyo. Ginagamit din senator ang kanyang kapangyarihan para gipiyin at pahirapan ang pamilya ni Mazee.

Hindi rin maiwasan ang pagtakahan kung sinonsi Mazee dahil limang taon na siyang wala sa pamilya nya ay hindi sya nakita ng kabilang partido. Iniisip nila na kamag anak, o kaibigan ng pamilya si Mazee dahil sa iba na ang kilos, pananamit at pagsasalita ni Mazee. Malaki rin ang nagbaho sa kanya mula nang sa New Yprk na sya lumagi.

Dumating na rin ang tatay at kuya ni Mazee. Maayos na ang itsura nila kumpara nang nakita sila ni Dallas at Taylor. Nabigyan sila ng proteksyon sa loob kaya kampante si Dallas na di mapapahamak ang dalawa. Ayaw ni Dallas na makita ni Mazee ang tatay at kuya na ganon ang itsura.

Yumuko si Mazee nang malapit ng ang daddy at kuya nya. Hindi pa sya ready na kausapin ang mga ito. Pakiramdam nya, bumalik lahat ng sakit. Nakatingin ang daddy nya sa kanya at bahagyang ngumiti nang makita ang kanyang anak na babae, si Mazee. Ang anak na limang taon nyang di nakita. Napansin nya ang postura nito na ibang iba na buhat nang umalis. Sa pananamit nya, at mga gamit ay alam nyang mas umunlad pa ang anak. Mas nakaramdam sya ng guilt nang mawaldas nya ang ipinundar para sa kanila ni Mazee. At ngayon, si Mazee pa rin ang tumulong sa kanila sa kabila nang lahat. Hindi nya masisisi ang anak kung hindi man lang sya magawang tingnan nito. Pero, masaya na syang makita na nasa magandang kalagayan ang anak nya. Lunos nyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Kung sino pa ang sinaktan nya, sila ang tumutulong sa kanila sa kaso na ito at sobra syang nahihiya kay Dallas.

As I Thought So (Book 2)Where stories live. Discover now