Chapter 29

223 23 3
                  

Napag desisyunan nila Mazee at Dallas na tumigil muna ng dalawang linggo para matagal ni Mazee makasama ang mga magulang nya. Masaya naman si Dallas sa resulta at sobrang laki ng pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Mazee. Sinigurado din ni Dallas na lahat ng compensation mula sa kabilang partido ay naibigay sa pamilya ni Mazee. Siniguro rin ni Mazee ang kalagayan ng magulang nya at binalik ang pinagkakakitaan na van rentals.

"Babe, I can't wait for you to be my wife. Let's get married in Sweden first before we go back in New York." biglang sabi ni Dallas habang hinaplos nito ang buhok ni Mazee. Nakahiga sila sa kama at nakaunan si Mazee sa mga balikat ni Dallas. Napatingin si Mazee sa kanya.

"What's the rush?" natatawang biro ni Mazee sa kanya.

"We've been through a lot and I just can't take it anymore. I just love you and I want to marry you. If only we can legally get married here in the Philippines." seryosong sabi nya.

"You do not need to worry. I'm yours after all." nakangiting sagot nya kay Dallas.

"I've been dreaming to marry you." malambing na sabi ni Dallas at hinalikan sa ulo si Mazee. "Don't you want to marry me?"

"Of course, I do." gumilid sya para mas mayakap pa si Dallas at hinalikan ito sa pisngi. Mas nagdikit ang hubad nilang katawan sa ilalim ng kumot. Ngumiti si Dallas.

"I don't want to rush you too. But, I can't help it. If my mom is still alive she'll be happy to meet you and see us on our wedding day. One of her dreams is for me to marry the person I love in Sweden. In her hometown. I still remember that day when I saw the place I always have this vision that there's a lovely woman walking towards me. Dress in white...and now I have her in my arms." Dallas was so sincere.

"An intimate wedding.. I would love that. I had been dreaming of getting married since I was little. The two of us, after everything happened. I can't believe we made it." nakangiting sabi ni Mazee.

Tumagalid na rin si Dallas para mas mayakap si Mazee at saka hinalikan sa labi kasabay ng kanyang mga kamay na nagsisimula nanamang maglakbay sa katawan ng fiancee nya.

Napahigikhik si Mazee. "Dallas, we literally just made love 10 minutes ago." sabi nya na pinutol ang halik. "Take note, every single day we are doing it. You may get tired and not wanting me anymore."

"Come on, Babe. You know I can't get enough of you. I want you every now and then and I can't ever get tired. In tagalog, di ako magsasawa." Natawa si Mazee dahil sa slang na pag pronounce ni Dallas pero napasinghan sya nang maramdaman nya ang kamay ni Dallas na nagsisimula nanamang laruin ang pagitan ng hita nya. Napatitig sya kay Dallas at nakita nanaman sa mata nito ang pagnanasa sa kanya. Hinapit nya ito para halikan at agad na naglaro ang mga dila nila. Ayaw nilang magpatalo sa isat isa na mas nagpainit ng palitan nila ng halik. Napapaungol si Mazee sa palitan nila ng halik dahil sa paglalaro ng daliri nito sa kanyang baba dahilan para dumausdos ang kamay nya sa pagitan ng hita ni Dallas. Lalo syang nag init nang maramdam ang init nito at namamasa na rin na kagaya nya.

"You so damn good, babe." bulong ni Dallas nang bumitaw sa halik at sinulang halikan ang jaw line nya na kinakagat kagat ang earlobe nya.

"You are such a s*x addict, Dallas and I love it." Mazee said as she was panting due to the intensity that she feel. Ngumisi si Dallas sa kanya at hinila sya nito pabangon leading her to sit on her face.

"Oh! Dallas.. ahh." she moaned sexily as she move her lips to match Dallas mouth. Dallas reached her breast at caress it hardly as she keeps on liking and sucking Mazee's p*ssy. When dallas felt that Mazee is about to cum she pulled her again to lie in the bed and she positioned herself on top of her lover. She kissed her hard again and pressed her body against her. They both started grinding in each other's body while kissing even harder. Dallas moves was swift and intense that made them feel over ecstacy.

As I Thought So (Book 2)Where stories live. Discover now