Chapter 26

158 20 3
                  

Kinagabihan ay hindi makatulog si Mazee dahil sa pagpunta ni Emily. Bagama't tinanggihan ito ni Dallas ay napapaisip sya dahil talagang hinanap nya si Dallas at pinuntahan sa Pilipinas. Hindi sya mag aaksaya ng panahon at pera kung wala syang mapapala o talagang motibo kay Dallas. Napatingin sya kay Dallas na mahimbing ng natutulog at napabuntong hininga.

Marahang bumaba si Mazee at pumunta sa kusina para sana uminom ng tubig. Pero, canned beer ang kinuha nya. Bubuksan na sana nya ang lata nang marinig nyang magsalita si Dallas mula sa likuran nya na bahagyang kinagulat nya.

"Is something bothering you?" tanong ni Dallas sa kanya.

"Oh. Did I wake you up? I'm sorry." biglang sabi ni Mazee at lumapit sa kanya si Dallas.

"Beer is too late for this hour. Why don't we drink wine instead?" aya nya kay Mazee at kinuha ang canned beer sa kamay nya at binalik sa ref. Kinuha naman ni Dallas yong red wine at dalawang wine. "Let's head upstairs."

Binuksan ni Dallas ang balcony at ang malamig at sariwang hangin mula sa labas ang bumungad sa kanila. Pagkabukas ng wine ay nasalin si Dallas sa dalawang wine glass at inabot kay Mazee ang isa. Pareho silang tahimik na nakatingin lang sa mga butuin sa langit.

Magkatabi lang ang umupan ni Mazee at Dallas at nasa bandang unahan nila ang lamesa. Inihilig ni Mazee ang ulo sa balikat ni Dallas.

"Are you okay, babe?" tanong ni Dallas sa kanya.

"HmMh." sagot ni Mazee sa kanya. "I just can't sleep."

Inakbayan ni Dallas si Mazee para mas makahiga sya sa balikat nito ng maayos saka hinalikan sa noo.

She started humming... to sing a song for her. "Until I found you" by Stephen Sanchez. She changed the name Georgia to Zyndria as she sung the song.

Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say

I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

Georgia, pulled me in, I asked to
Love her once again
You fell, I caught you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say

I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

(Nakatingin sila sa isa't isa habang nasa part na ito at di maiwasan ni Mazee ang mapangiti dahil pakiramdam nya ay isa syang teenager na nakakaramdam ng kilig. She thought that Dallas was reassuring her.)

I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you


"That's a nice song." komento ni Mazee at binigyan ng isang mabilis na halik ang labi ni Dallas na kinangiti nya.

"I thought I couldn't sing again." nakangiting sabi ni Dallas na parang may inaalala. Napakunot ang noo ni Mazee.

"Why?"

"I just don't want to sing again that time as my heart feels always lonely since you are not around."

Napaisip si Mazee at naalala nya yong nasa aaprtment sya nila Quinn, lasing si Dallas at kumanta sya hanang umiiyak. Nong nasa Florida sila ayaw nya ring kumanta.

As I Thought So (Book 2)Where stories live. Discover now