Chapter 4

255K 7.5K 771
                  

Her POV

Tumigil kami sa harap ng isang pinto. Bumaling sa akin ang babaeng naghatid sa akin na tulad nila Ethan ay naka-suit at walang emosyon ang mukha. Alinlangan akong ngumiti. Kinuha niya ang kamay ko at iginiya ito papunta sa scanner na nasa gilid ng pinto. I pressed my thumb on the screen and afterwards, a check mark appear as a sign of verification. Kusa itong nagbukas at kinuha ng babae ang dala kong bag at pinasok ito sa loob.

"This is your room, Lady Agape. If you need anything, you can see the assistance number near the telephone," malamig niyang saad. Tumango ako at sumilip sa loob.

Napalunok ako nang makita ang loob ng dorm. It's cozy and very beautiful. Pagtingin ko sa tabi ay wala na ang babaeng naghatid sa akin. Napabuntong-hininga ako nang mapagtanto na hindi man lang ako nakapagpasalamat. Tuluyan na akong pumasok sa loob. Kusang sumara ang pinto at halos mapanganga ako nang mag-isang bumukas ang mini-chandelier na nasa kisame.

The room shouts elegance and luxury. Just a mere sight of the things around, masasabi mo namamahalin ang mga ito. Napansin ko pa sa likod ng pinto ay may golden plate at may naka-ukit na 'Haute Class'. As far as I remember, it is a French word but I forgot the meaning of it. Umiling na lang ako at pinagsawa ang tingin sa paligid.

Color beige and cream dominated the whole room. May malaking flat screen TV, tapos sofa at sa gitna nito ay may coffee table. Lumapit ako sa gawi ng T.V, sa may bandang baba nito ay may rack kung saan nakalagay ang maraming CD's.

Tinungo ko ang isang pinto na naroon. My eyes widen as I saw the bedroom. May queen sized bed which is covered with color cream bed sheet. May maayos din na nakatuping comforter sa ibabaw nito which is color beige. Gano'n rin ang mga unan.

Sa gilid nito, sa kanan banda ay may maliit na lamesa. Sa kaliwa naman ay ang mini cabinet kung saan may nakapatong na maliit na flower vase sa ibabaw at may laman itong ilang tangkay ng kulay pink na rosas.

Nagawi naman ang tingin ko sa may bintana. Natatakpan ito ng kulay cream na kurtina. Tinungo ko ito at hinawi. Isang ceiling-to-floor glass window ang  naroon. Nagbigay daan iti upang matanaw ang puro berde na kapaligiran. Sa may baba ay may malawak na espasyo, which is covered with bermuda grass. At sa hindi kalayuan ay ang kakahuyan na. Puro nagtataasang puno ang natatanaw ko. It gives relaxation on my eyes and at the same time, a little creep. God, naiimagine ko na may puno na monster ang lalabas d'yan. And since malapit ako, ako ang uunahing aatakihin!

Pinilig ko ang ulo. Tss, kalokohan, Eirian! Saway ko sa isip ko.

I turned my back at tinungo ang isa sa pintuan na nasa loob ng kwarto. Bale dalawa ang pinto dito sa loob. Tinulak ko ang pinto and my jaw dropped when I saw what is inside. It's a walk-in closet! May mga uniforms, formal clothes at iba pa. May rack pa para sa mga sapatos at sandals! Nilapitan ko ang mga iyon at hinaplos. Pabagsak akong na-upo sa single-seater sofa na nasa gitna ng closet. Hindi pa rin ako makapaniwala. The sizes of clothes and shoes are exactly like mine.

Dali-dali akong tumayo. Baka hindi naman sa akin ang dorm na ito! Everything is too much para sa isang scholar na tulad ko.

Tinungo ko ang vanity table at kinuha ang telepono. I saw the number on the wall. I immediately dialed it. After few rings ay sinagot na ito.

"Good afternoon Lady Agape! How may I help you?" The girl on the other line asked cheerfully.

She knows my name?

"A-ah, may I ask? Akin ba talaga ang room na ito?" Tanong ko.

"Yes Lady Agape. Sabi dito, galing sa room number 18 ang tawag na ito at ang pangalan niyo po ang naka-register. May problema po ba?" Nag-aalalang saad niya.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon