Chapter 15

233K 8.6K 2.5K
                  

Her POV

Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matutuwa. Simula kanina, pagbukas na pagbukas ko pa lamang ng pinto ay tumambad na sa akin ang tatlong babae. They are proclaiming themselves as my esclave— slaves. Halos hindi sila mapalagay at nag-aagawan sa mga dalahin ko. Kulang na lang ay pati ako, buhatin nila.

Biglang-bigla ako nang tumambad sila sa akin na malaki ang ngiti.

"Hi, I'm Nathalie Diaz," saad ng matangkad na babae. May pagka-singkit ang mata niya and it brings a maldita aura on her.

"I'm Ynette Dagasao," pakilala naman ng isa. Siya ang pinakamababa sa kanilang tatlo pero kung tutuusin ay halos kasing-tangkad ko siya. Maikli ang buhok niya na umaabot sa balikat.

"I'm Crisafaith," maikling saad naman ng isa. Kapansin-pansin ang napaka-itim niyang buhok. Katamtaman ang laki ng mata at may dimple na hindi gaano kalalim.

At ngayon, heto sila at nakasunod sa akin. Pagkarating namin sa cafeteria ay kinuha nila ang aking card at sila ang pumila para sa akin. Sabay-sabay na rin kami kumain. Hindi ako sanay dahil hindi pa rin mawala sa isipan ko na minsan nila akong tinarayan at inaway.

"Oh hello there— wait! The bitches are here!" Tili ni Elene na kasunod si Sunshine at Clarence. Umupo sila sa harap namin. Magkakasunod kasi kami ng upo ng 'esclave' ko kuno. Hindi pa rin nag-sink in sa akin na slave ko sila.

"What?" Tumaas ang kilay ni Nathalie. Bahagya pa rin na namumula ang pisngi niya. Naalala ko na sinipa nga pala siya ni Elene ng nakaboots.

"Bitches." Ngumisi si Elene matapos ulitin ang salita na iyon. Inilapag niya ang tray na dala, "Of course kayong tatlo ang tinutukoy ko." Dagdag pa niya.

"Elene.." saway ko. She look at me innocently.

"What? Is it bad to state a fact?"

Narinig ko ang marahas na pagbuga ng hininga ng tatlo. Tila pikon na. Napasulyap ako sa kanila at mabuti na lamang, nagtitimpi pa sila.

Inilingan ko si Elene but she just smirked.

"Ano mga 'day? Sasama rin kayo mamaya sa room namin?" Tanong ni Clarence at sumubo ng hotdog. Pumikit pa siya at dahan-dahan iyon na nginuya.

Ngumiwi ang mga kasama ko samantalang si Sunshine ay nagkibit-balikat lamang.

"Hindi. May pasok rin naman kami," saad naman ni Ynette. Tumango naman si Clarence.

"Bongga talaga ang hotdog! Lalo na pag-jumbo!" Tili niya. Napangiti ako at tumitig sa kaniya.

Favorite talaga niya ang hotdog.

"I think, you don't get it, right?" Biglang saad ni Crisafaith. Tumingin ako sa kaniya.

"Yung ano?" Umiling lamang siya.

Napalingon kami sa isang direksyon nang makarinig ng kalabog. Nakita ko ang plus élévee. Nakatayo si Last at si Greg.

"What the fuck, bro?" Last shouted. Lahat ng nasa loob ng cafeteria ay nakatingin na sa kanila.

Nabigla ang lahat nang nagpakawala ng suntok si Greg at tumama iyon sa mukha ni Last, isa rin kay Elixir at isa kay Xicarus. Nanlaki ang mata ko.

Parang simple lamang ang tayo niya ngunit malakas ang impact ng kaniyang suntok.  Humalakhak si Xicarus habang nakahawak sa panga. Si Elixir naman ay nakasimangot at si Last ay muling naging mahinahon.

While Greg, wala siyang imik. His dark eyes were just staring straight. Narinig ko pa ang halakhak ni Xicarus.

"Tangina! Ang gwapo kong mukha!" reklamo ni Elixir. Binatukan naman siya ni Xicarus.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon