Chapter 27

221K 7.4K 2.1K
                  

Her POV

I stiffened while he's still caging me on his arms and his lips is moving against mine. Hindi ako makakilos at pakiramdam ko biglang lumabas ang kaluluwa ko sa katawan. Tumindig ang balahibo ko at napakabilis ng tibok ng puso.

Nanlalaki pa rin ang mata ko samantalang siya ay kunot ang noo habang pikit ang mata at hinahalikan ako. His hug tightened and pulled me closer kaya napahawak ako sa balikat niya. Uminit ang pisngi ko nang matauhan at sinubukan lumayo ngunit hinabol pa rin niya ang labi ko at kinulong ang pisngi ko sa kaniyang kamay.

"Greg.." I whispered. He cupped my face and pulled me closer that air can't even cross between us. My eyes began to close as I felt his lips locking mine. His lips is so soft and sweet. It is also hot pati na rin ang kaniyang hininga.

"Greg.." Pilit ko siyang tinulak. Mas hinigpitan pa niya ang yakap na halos madurog na ako. He seems engrossed on what he's doing at ayaw magpa-istorbo. My face crumpled when he sucked and bit my lips.

"Tama na, Greg." Buong lakas ko siyang tinulak. Nahulog ako mula sa kandungan niya at nanlalaki ang mata na nakatitig sa kaniya. He's gasping for air while playing with his lower lip. Mapungay pa rin ang kaniyang mata. Para siyang lasing na half-conscious lang kaya kinabahan ako.

"Baby, come here. I want your lips," He murmured. I gulped hard at umatras pa. Kinakabahan ako sa kaniya. Wala siya sa sarili niya kaya nagawa niya 'to. Right. That's it. Siguro ganito siya magkasakit.

"Greg, sige na. Lipat ka na sa kama. O kaya papupuntahin ko dito 'yung nurse.." Mahina kong saad. He smiled naughtily at nanatili pa rin na pikit ang kaniyang mata. His lips is swollen at pulang-pula, at alam ko na gano'n rin ang akin.

"I want you... to be my nurse, my kitten. Please be my nurse, please.." Pinilit niyang imulat ang mata at ngumiti. I shook my head and sighed.

"B-basta wag mo na ulitin 'yong ginawa mo k-kanina, ah?" saad ko. He grinned and nodded.

"Okay, I will. I will try.." He chuckled. Para talaga siyang lasing dahil mabagal siyang magsalita at paos ang boses. Lumapit ako sa kaniya at hinawakan muli ang kaniyang kamay.

"My kitten, are you afraid of me? You're so innocent.." Bulong siya nang bulong habang inaalalayan ko siya na humiga sa kama.

Bumagsak siya ngunit hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Pulang-pula pa rin ang kaniyang pisngi at nakanguso. He squeezed my hand and bring it to his lips. He kissed it softly while directly staring at me.

Napalunok ako at uminit muli ang pisngi. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang may nagkakagulo. May sakit na ba ako sa puso?

"Greg.. bitawan mo na." He smiled again and kissed my hand for the last time saka unti-unting binitawan.

Agad akong umalis doon at tinungo ang bathroom. Nagsahod ako ng maligamgam na tubig at kumuha ng towel para punasan siya. Pagbalik ko, his hands is on his forehead at bahagya pang natatakpan ang kaniyang mukha. Tahimik lang siya but his other hand is playing with his lower lip. Pikit ang kaniyang mata nang umupo ako sa tabi niya.

Dinampi-dampi ko 'yun sa kaniyang noo, pisngi at leeg. Pulang-pula pa rin ang mga 'yon. He's cute, para siyang si Santa Claus. Bumaba ang tingin ko sa katawan niya. His chiseled chest is visible on my eyes. Huminga ako nang malalim saka unti-unti iyon na binuksan. Kagat ko ang labi habang ginagawa 'yon. Nahihiya ako pero kailangan kasi.

"I already have my Queen. Stop it, I'm not interested." Pinaalis niya ang kamay ko. I pouted.

"Greg naman, kailangan mo magpalit," saad ko. Bigla siyang humalakhak. His eyes are still close.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon