Chapter 55

162K 4.9K 999
                  


Her POV

Hindi ko naman inaasahan na magiging magkaibigan pa kami. But I didn't expect that Adela is here in front of me, threatening my life. There's nothing unexpected really. Bakit pa ba ako mabibigla? Ilang beses na 'tong nangyari sa akin kaya bakit hindi ko pa inasahan 'to?

Adela, infront of me, full of hatred and anger on her eyes. I can remember someone from her, one year ago. Masasalamin sa mata niya ang mga titig na ibinigay sa akin ni Elene noon. And even we are not that close, it is still hurts me for unexplainable reason.

"Are you wondering... why?" She asked. Hindi ako kumibo at tinignan lamang ang dulo ng baril, ilang sentimetro ang layo sa 'kin. She smirked,"Of course you are. Well, I want you gone. Gone from Greg's life. He's mine for pete's sake!"

Pinaputok niya ang baril. Wala iyong tunog at sigurado ako na dahil iyon sa silencer. Tumama iyon sa may puno na nasa likod ko. Naramdaman ko pa ang pagdaan ng hangin na dala ng bala noon sa sobrang bilis. I didn't flinch. I just stared at her.

"And yes, I'm the one who sent those threats!" She laughed hysterically. I bit my lip as I watch her pulling her own hair.

"Alam ko kasi na mangingialam ka. Sinadya ko 'yon na naroon ka lagi. And success, you are a feeling hero at hindi sinabi kay Levin na may nagbabanta sa kaniya. The night that you went on the garden, I should've killed you! Masyado kong napaagap ang pagbato sa paso kaya hindi tumama sa'yo," mariin siyang umiling. Her eyes are already bloodshot. "Kung tumama iyon, hindi ka mamamatay agad but you'll surely lose your consciousness. Babarilin kita, 'yon ang gagawin ko sana but I'm not stupid para padaliin ko ang kamatayan mo. I'll kill you slowly, bitch! I'll torture you to the point na hihilingin mo na lang na mamatay!"

"But you didn't succeed. You're dumb enough to miss that moment."

Nagtagis ang kaniyang mga ngipin at nagpakawala muli ng bala nang dalawang ulit. Natamaan ako nang isang beses sa tagiliran at ang isa ay lumampas lang. She laughed again and I grabbed that chance to punch her face.

Agad siyang napaupo ngunit mahigpit pa rin ang hawak sa baril. Mabilis akong kumilos para agawin iyon ngunit hindi ko nagawa dahil sa pagsuntok niya sa aking sikmura. Napaupo ako, I suddenly gasp for air when she sat on the top of my stomach. Tinabi niya ang baril saka ako pinagsasampal. Hinarangan ko ang kaniyang mga atake at nang hindi kayanin ay iniangat ko ang paa saka siya tinuhod sa likod.

Her body arched and her face crumpled in pain. Tinulak ko siya at kinuha ang baril. Akmang tatayo ako nang magdilim ang paningin ko. I felt warm liquid gushed from my forehead down to my cheeks. Sandali akong nahilo at nang makahuma ay nakita ko si Adela na may hawak na bato which she used to hit on me, I think.

Wala na sa 'kin ang baril. Pinahid ko ang dugo na dumaloy patungo sa aking mata. I stood up to kick her. Hindi siya makabwelo para barilin ako. Alam kong iilan na lang ang laman na bala noon kaya hindi siya makapagpaputok basta-basta. Tumalsik ang baril mula sa kamay niya. Gumanti siya ng sipa at suntok.

We are now fighting physically which I think is better. She caught my fist and twisted it. Para hindi masaktan nang masyado ay sinunod ko ang katawan at braso. I kicked her on stomach kaya nabitawan niya ako. Sinapo niya ang tiyan at bahagyang nalukot ang mukha. Mabilis akong bumwelo para magpakawala ng suntok, I didn't give her a chance to fight back.

I kicked her, at sa ikalawang pagkakataon ay nahuli niya ang aking paa at pinilipit iyon. Bakas na ang ilang sugat sa kaniyang katawan, mga galos at may dugo na rin sa labi at ilong. Sinabayan ko ng talon ang ginawa niya para hindi ako mapuruhan. I landed on the ground. I kicked the back of her knee causing it to weaken and kneeled. Pumunta ako sa likuran niya saka siya tinulak padapa. Pinagsama ko ang dalawa niyang kamay sa kaniyang likod at mahigpit na hinawakan.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon