Chapter 48

167K 5.4K 1.4K
                  

Her POV

Mommy's first love was Daddy Valentino. They became in a relationship since they were teens but something happened that push Daddy Valentino to flew away from Mommy.

And that's how Papa Eros came in the picture. Papa is the typical bad and cold man but due to Mom's loneliness, she fell inlove fastly with Papa and I became the fruit of their love.

Noong mangyari ang lahat na 'yon, year ago, gulong-gulo ako. But Papa said that he will explain everything to me. Siyempre, ang una kong nalaman ay si Daddy Valentino ang ama ko but it turns out that he's not. But Papa Eros didn't get the chance because he failed to survive. He didn't make it at hindi niya kinaya ang operasyon sa puso.

I was so wrecked, vulnerable and broken. Marami pang katanungan sa isip ko, at isa pa, hindi ko pa siya nakasama nang matagal. It's like, he's just waiting for me. Hinintay niya lang ako at tuluyan na rin pala siyang aalis.

I was so depressed. Until I got back on my shape and Daddy Valentino's lawyer came on France for the last will testament. All of Dad's wealth and property was left to me as well as Papa's. Kasama sa dala ng lawyer ni Daddy ang kaniyang journal kung saan nalaman ko ang lahat.

He is so mad when he found out everything. Sinubukan niyang kunin si Mommy ngunit hindi niya nagawa at namatay pa ang ina ko sa gitna ng digmaan sa underground. And that's how my life started. Bago mamatay si Mommy, she requested on Tita na ilayo ako doon. Kahit kay Papa ay nailayo ako dahil sa labis na gulong nangyayari.

At hinanap ako nila Papa pati ni Daddy Valentino. Papa, hoping and longing to see me and live with me while Daddy Valentino is aiming for his vengeance. He didn't move on.

He was so broken because of Mom and Papa happened leaving him alone. At hinanap niya ako para gamitin laban kay Papa. But it is stated on his journal that his plans all vanished the moment I came on his palace-like mansion and lived with him even for the short time.

His rage and madness fade away and he genuinely loved me, dahil naaalala niya sa 'kin si Mommy. And he took care of me like his own daughter, his own blood and flesh. Kaya kahit nalaman ko ang lahat ng plano niya para sa 'kin, hindi pa rin nabawasan ang pagmamahal ko sa kaniya.

Mahal na mahal ko sila. Si Papa Eros at si Daddy Val. Sadly and unfortunately, hindi ko gaanong nakasama si Papa Eros. Ni hindi ko siya nakatabi sa pagtulog, hindi ko nakayakapan nang matagal at hindi ko naranasan ang presensya niya nang matagal. Pakiramdam ko ay pinaranas lang sila sa akin nang sandali. Pinasabik at pinainggit, pagkatapos ay lubos na sakit ang naging kapalit.

Sa lahat ng sakit na naranasan ko, pakiramdam ko ay mag-isa ako. But I know Lyndon is just beside me, who loves to hide his true feelings. Kahit nag-aalala na siya sa 'kin, mas gusto pa niyang batukan ako at bigyan ng matatalim na mga tingin kaysa sa aluin at yakapin. Minsan nga lamang niya iyon ginagawa. He's like a bestfriend as well as a brother to me.

At ngayon, para akong sasabog sa mga nararamdaman habang sinasabi sa kaniya ang lahat-lahat. And even I know her just for minutes, magaan na ang loob ko sa kaniya.

Umayos siya ng upo at nangalumbaba habang nakatingin sa 'kin. May mga luha pa na umaalpas mula sa kaniyang mata at nakakatawang isipin na sa akin ay wala na.

Pero pakiramdam ko mas mahirap 'to. 'Yong sakit ang nararamdaman mo, para kang dinudurog at sinusunog sa sakit pero wala ng luha pa ang tumutulo mula sa mata. Kung hindi mga pilit na ngiti at pag-iwas ng tingin.

"He's a jerk." Sa wakas ay nagsalita na siya. Pinunasan niya ang luha at suminghot. Pinasadahan niya ang mahabang itim na buhok saka ngumuso.

"We can't blame him, Georgiette. He knows nothing about what happened to me," sagot ko at sumimsim sa tasa ng kape na nasa harap ko.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon