AUTHOR's Note

2.4K 54 2
                  


ANG KWENTONG ITO AY GAWA GAWA LANG NG AKING IMAHINASYON, ANG PANGALAN, PANGYAYARI AT MGA SALITA NA POSIBLENG MAY KATULAD SA IBANG KWENTO AY NAGKATAON LAMANG..

ENJOY 💕💕💕

ALEXIS ADVENTURE 'In a Baby Body'Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon