📌 TWENTY

537 62 0
                  

Alyssa POV

Magdidilim na ulit, pero andito pa rin ako sa loob ng palasyo't naghahanap.

Hindi ko makita sina Ama't Ina, halos napuntahan ko na ang buong silid sa palasyo, pumunta na rin ako sa posibleng paglagyan nila. Pero bigo pa rin akong mahanap sila.

'San nila dinala ang magulang ko?'

Dalawang kwarto nalang ang hindi ko napupuntahan. Ang silid ni Allan at ang silid ko.

Uunahin ko na ang silid ni Allan.

Lumipad na ako sa ere, maingat na ng mamasid. Baka kasi mahuli o makita ako ng mga kawal..

Mabilis ko naman narating ang kwarto ni Allan. Nilibot ng mata ko ang paligid..

"Wala rin sila dito.." mahinang bulong ko.

Hahawakan ko na sana ang pinto nang may maramdaman akong papasok sa loob.. Kaya mabilis akong lumipad sa kisame at binuksan ang spacebag ko.

Pero bago ako tuluyang makapasok, may nakita akong numero ng gagamba sa katawan ng pumasok sa kwarto ni Allan.

"Kwatro." galit na bulong ko at agad na pumasok sa loob ng spacebag.

'Ngayon na nakita na kita.. Humanda ka!! Dahil gagawin ko sayo ang ginawa mo sa magulang ko.'

Dashi POV
(Kwatro)

Habang naglalakad ako sa pasilyo ng palasyo ay may kung ano akong narinig sa loob ng isang silid.

Inisip ko na baka katulong kaya di ko nasa papansin kaso, hindi pa ako nakakalagpas sa pinto ay may naramdaman akong kakaibang kapangyarihan..

'Kaninong kapangyarihan to? Imposible na kay Reyna Vana, dahil purong itim lang ang kapangyarihan nya. Pero ito---'

Binuksan ko ang pinto at inilibot ang mata ko pero wala akong makitang anoman doon.

Isasara ko na sana ang pinto ng mapatingin ako sa kesame..

"Anong--- Aaackk!!!"

ALEXIS ADVENTURE 'In a Baby Body'Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon