အပိုင္း(၄၃) လူသတ္ယႏၲရား

595 181 24
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၃)
လူသတ္ယႏၲရား

💊💊💊

ကုက်ိဳးတစ္ေယာက္ ေထာက္ပ့ံသူဒဏ္ရာရလာတာ ျမင္ေတာ့ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လိုက္သည္။

ေထာက္ပ့ံသူက ဒဏ္ရာရလာပါလား? အဲ့ဒါမေကာင္းဘူး..... အခု ေထာက္ပ့ံသူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က ခံနိုင္ရည္စြမ္း အေတာ္ေလး ေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒဏ္ရာရလို႔ေတာ့မျဖစ္ဘူး။ ဒဏ္ရာမရေလ ေကာင္းေလပဲ။

သူက အေစခံေနာက္လိုက္ေခြးတစ္ေယာက္လို ဟန္ေဆာင္လ်က္က ေထာက္ပံ့သူအနားသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေျပးသြားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ဝတ္႐ုံလက္ထဲမွ -- တကယ္တမ္းေတာ့ သူ၏ ေလဟာနယ္သိုေလွာင္႐ုံထဲမွ ေက်ာက္စိမ္းပုလင္းတစ္ခုကိုထုတ္ကာ စင္ျမင့္ေပၚက ဆင္းလာေသာ ေထာက္ပံ့သူ လက္ထည့္သို႔ တန္းထည့္ေပးလိုက္သည္။

၄င္းတို႔မွာ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ားဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အိမ္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္က အဆင္ေျပေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ စြန့္စားခန္းခရီးႏွင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏြားခြာယွက္ေျပးေတာင္တန္းမ်ား၌ တိုက္ခိုက္ရင္း ခ်ီစြမ္းအင္မ်ား ကုန္ခန္းလုနီးပါးျဖစ္သည့္အခါတိုင္း ဒီခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ားကို မွီဝဲခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခုလို လူအမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေသာအခါလည္း ေသခ်ာေပါက္ ခြၽင္းခ်က္မရွိေပ။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ ထိုေက်ာက္စိမ္းပုလင္းကို အားမနာတမ္း လက္ခံယူလိုက္ကာ ပုလင္းအဖုံးကို လက္ျဖင့္ အသာေတာက္ဖြင့္လိုက္ၿပီး စိုစိုေျပေျပ၊ ျပည့္ျပည့္ဝိုင္းဝိုင္း ေဆးလုံးေလးတစ္လုံးကို သူ႕ပါးစပ္ထဲသို႔ တန္းၿပီး ပစ္ထည့္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူက ထိုင္ခုံတစ္လုံးကိုဆြဲကာ တင္ပ်င္ေခြလိုက္ၿပီး အသက္ကိုပုံမွန္ရႈကာ ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းလိုက္သည္။

ဤသည္ကား အျခားသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခ​ဲ့သမွ်တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္​ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ စဥ္းစားနိုင္စြမ္းရွိသူအခ်ိဳ႕မွာ သူသုံးလိုက္သည့္ ေဆးလုံးက ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးလဲဆိုတာ ၾကည့္ခ်င္​ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ထိုေဆးလုံး၏ အရည္အေသြး အလြန္ျမင့္မားသည္ဆိုတာသာ အၾကမ္းဖ်င္းသိနိုင္ၿပီး အေသးစိတ္ အက်ိဳးျပဳပုံကိုေတာ့ မသိၾကေပ။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now