Chapter 36: Plans

10K 584 141
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER THIRTY-SIX: PLANS

CIRCE'S POV

"Those three are going to break a lot of hearts."

Sinundan ko ang tinitignan ni Lucienne at napangiti ako nang makita ko si Kaise kasama ang kambal na anak nila Lia na sina Abrial Imara at Aella Calynn.

She's right. Abrial and Aella are both growing beautifully. They are like the perfect mix of their parents. They have Lia's grace and beauty, but their height seems to lean more toward the Dawsons genes. They also have their father's sharp, intimidating eyes, which are a great contrast to their soft looks.

And of course, my Kaise's a beauty. Walang makakatanggi na Dawson siya. She looks like the rest of them, most especially Coal and Luna.

Coal showed me a picture of Luna when she was a baby, and Kaise looks exactly like her. Ang pagkakaiba lang nila ay ang mga mata ng anak ko. Kaise inherited the color of my eyes.

"Don't let Coal hear that," I told her.

"And Gun too." Umupo sa tabi ko si Lia na may dalang plato ng Rainbow sushi rolls na siya ang gumawa. "He's already sour about the fact that the twins gave a Valentine's card to their male best friends at school before. Ang tagal niyang nirereklamo sa akin na dati laging para sa kaniya lang ang ginagawang cards ng kambal."

I snickered. "Makes you sympathize with Luna, right? Biruin niyo pito ang kapatid niya na lalaki."

All our eyes went to Luna, who's sipping the cup of tea she's holding. When she saw that we were all looking at her, she just grinned.

"Kaya nga hindi na nakakapagtakang basta na lang nagpakasal ang isang 'yan na hindi sinasabi sa mga kapatid niya," pagsali ni Belaya sa usapan. "I could just imagine what those brothers would put Magnus through if Luna brought him to one of our family dinners."

"Sus. Hindi rin naman nakaligtas si Sir Magnus." Nakangising tinaasan ng kilay ni Lucienne si Luna. "Ilan sa mga kapatid mo ang binalaan ang asawa mo?"

"Lahat sila." Luna rolled her eyes. "Kuya Trace even called him at midnight one time. He told him that it's a perfect time to bury a body because everyone's asleep."

"Anong sabi ni Magnus?" tanong ni Mireia.

"Kung may plano raw si Kuya Trace na magpatulong sa paglibing ng kung sinuman, huwag daw siya ang tawagan dahil ang dami niya pang babasahin na libro. Kung may balak naman daw si kuya na ilibing siya saka na lang din kapag nakahanap na siya ng papalit sa kaniya sa kompanya niya na hindi aatakihin na lang bigla ng high blood dahil sa mga writer niya. Mags told him that if he could find someone like that to contact him immediately because maybe when he's buried six feet under, he'll finally get some rest."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon