VI: DIFFERENCES

2.1K 93 5
                  

AdelaidaAs I stood in the fourth floor's corridor, my eyes are glued on Cyan— I mean Khaos. Like the usual, kasama niya ang mga miyembro ng Se7en. They're leisurely hanging out in the school's garden without a care in the world. Habang pinagmamasdan siya, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari ilang araw na ang nakalipas—His face that's always overjoyed by brutality.


Ang takot na naramdaman ko no'n ay hindi pa rin tuluyang nawawala hanggang ngayon, dahilan para ilang araw ko siyang hindi magawang kausapin. My mind is filled with worries... with undesirable thoughts.The Cyan I know will never be that violent. He's always composed and logical. He'll never be like a blood thirsty demon. The differences between his former self, and to who he is now are increasing.


Cyan is more approachable than Khaos. Oo, masungit siya pero sumasagot siya kapag tinanong kahit pa pagalit. While Khaos doesn't give a damn to whatever you're going to say or ask. Aside from that, he likes to do meaningless stuff, which Cyan will never waste time on. Khaos doesn't care one bit about studying, but Cyan breathes knowledge.

Khaos' dad owns half of the university. The other half is owned by the twin— Gerard and Gerardine's father, kaya nga nagagawa nila ang kahit anong maibigan. Cyan is the son of a Queen. He's a prince, but he never abused that authority. He even hid the fact that he is of royal blood.


At 'di man aminin ni Khaos, alam kong gusto niyang napapaligiran siya ng ibang tao. Ayaw niyang mapag-isa. That's the very reason why he goes to school even if he's not obliged to. Nandito ang mga taong nakasanayan niyang kasama—nandito ang Se7en. Cyan's the exact opposite, he prefers to be alone. He doesn't need friend. Ako lang ay sapat na para sa kanya.


I really miss him.


I shook my head to make the rushing thoughts in my mind disappear. Nang muli kong ibaling ang paningin sa kinaroroonan ni Khaos, saka ko lang napansin na nakikipag-away na naman ang Se7en.Libangan na talaga nila ang pakikipag basag ulo araw-araw. Madalas may naghahamon sa kanila. Minsan naman, sila mismo ang gumagawa ng gulo. They bully anyone when they feel like it. Khaos likes breaking rules except from his own, while Cyan will never break any kind of rule. He's always by the book.Napabuntong-hininga na lang ako sa mga naisip. Bakit ko ba ikinukumpara ang iisang tao lang?Kasabay ng tanong sa 'king sarili, natapos ang gulo sa ibaba. Se7en won as always. Hindi na 'ko nagtangkang awatin pa si Khaos.


H-hindi ko na kaya.


“Nandito siya!”


Pagkatapos marinig ang sigaw ng kung sino, naramdaman ko ang pagtama ng isang itlog sa mukha ko. Naiiling kong pinahid ang malagkit na pula n'yon. Kahit papa'no nagpapasalamat ako sa dumating na istorbo. Dahil sa kanya, natigil ang walang kuwentang pag-iisip ko.

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now