XI: LONGING

2K 94 8
                  

Adelaida


“To solve the equation you have to use this formula,” paliwanag ng propesor habang isinusulat ang solusyon sa pisara.


Hindi ako makapag concentrate sa leksyon. Hindi ako matigil sa kaiisip tungkol sa nakita kahapon. It was more than what my innocent eyes should've seen. Ang hirap burahin sa isip.


“Ms. Dimasapoc— Ms. Dimasapoc!”“Ser, ang laki!” patayo kong naibulalas bago nasapo ang bibig ko. “Nang problema ko,” palusot kong dugtong.Natigilan ang propesor pati na ang mga kaklase ko. Paglingon ko sa likuran, natulala na lang din ako gaya nila.


Khaos quietly entered the room, found himself a seat in the back with a notebook in hand. Halos tumulo ang laway ng iba dahil sa sobrang pagkakanganga ng mga bunganga nila. This is the first time he attended that class.


Tumikhim ang propesor para maibalik sa kanya ang tingin ng buong klase. “As I was saying, the answer can be determined by the first equation.” Pailing-iling 'to habang nagsusulat. Hindi makapaniwala sa nagaganap.


Simula ng araw na 'yon, tinatapos na ni Khaos ang bawat klase na pinapasukan. Madalas na rin siyang makitang may hawak na libro o 'di kaya'y sinasagutan ang kung ano.


Parang nakakakita ng multo ang mga estudyante kapag nasasalubong siya sa pasilyo na disente ang suot habang bitbit ang bag niya. Napapalingon lahat sa kanya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagtataka. 


Bihira na rin siyang makitang kasama ng Se7en. Hindi na siya nakikipag basag-ulo. Pagkatapos ng klase sa unibersidad, kung hindi sa aklatan ay diretso na siyang umuuwi.


I'm not sure whether all this is because of the effectiveness of the dreams he's been having, the kidnapping incident or he's just realizing how he really is on his own. Either way, I can't say I'm not happy that he's really turning back to his old self—to Cyan.


“Bakit ka nagtatago sa likod ng bookshelf?”


Pamilyar na tinig mula sa likuran ko ang gumulantang sa 'kin. Napaigtad ako sa biglang pagsulpot ni Gerard.


“Hey, K!” Walang pakundangang sigaw nito habang hila ang kamay ko palapit sa tinatawag.


Wala 'tong pakialam kahit nasa library kami. Sa 'min saglit na nabaling ang atensyon ng mga estudyante na agad ding nagsipag-iwas ng tingin. He's a member of Se7en, how can they say anything to him?


“Why do you prefer rotting in here?” tanong na niya kay Khaos bago ako hinawakan sa magkabilang balikat at sapilitang pinaupo sa tabi nito.

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now