အပိုင္း (၃၈) အမဲလိုက္ျခင္း

865 201 18
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၈)
အမဲလိုက္ျခင္း

💊💊💊

ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ကုက်ိဳး၏ အေမးစကားကိုၾကားေတာ့ လွိုက္လွဲစြာ ၿပဳံးလိုက္ကာ:

"အားက်ိဳးက ကိုယ္တို႔ရဲ႕ စားဖိုမႉးႀကီးပဲ​၊ ဒီကိစၥမွာ ေသခ်ာေပါက္ အားက်ိဳး ေျပာသမွ်က အတည္ေပါ့"

ကုက်ိဳးသည္ ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်က္မွ်ရယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရွက္ေျပသြားသလို ခံစားရသည္။

ေထာက္ပ့ံသူက တကယ့္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ပဲ။ သူ႕အေပၚ ေလွာင္ေျပာင္တာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ဘူး။ ေနာက္ဆို သူကလည္း သူမ်ားေတြ သားရိုင္း အမဲလိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အသားေတြရလာရင္ ဘယ္လိုခ်က္စားရမလဲဆိုတာကိုခ်ည္း စဥ္းစားမ​ေနေတာ့ဘူး။.... ေကာင္းၿပီ၊ အဲ့အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ့္အျပင္ ပါးစပ္ကလည္း ေတြးသမွ်အကုန္ ေလွ်ာက္မေျပာမိေအာင္ ထိန္းရမယ္။

ဝံပုေလြအေသေကာင္မ်ားသည္ ထိုေနရာမွာပင္ ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔က တျခားသားရဲတိရစာၦန္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဆြဲေဆာင္လာနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုက်ိဳးသည္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က သူ႕ကို ေျမေပၚခ်ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ ဝံပုေလြအေသေကာင္မ်ားဆီသို့္ ေျပးသြားကာ အားလုံးကို လ်င္ျမန္စြာ အမဲဖ်က္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ သူက ၄င္းတို႔ကို ဟင္းစားအမယ္အျဖစ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေသြးညွီနံ႕ႏွင့္ အညွီအေဟာက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းအလုပ္က  ထိုသို႔ေသာ မစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အသားက်​ေနသည့္ လုံအာ့က တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔တြင္ ဘက္စုံကြၽမ္းက်င္သူ ႐ႊီဝမ္းဟယ္ တစ္ေယာက္လည္း ရွိေသးသည္။

ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔၏ အက်ီလက္ရွည္ထဲမွ လိုအပ္သည့္ ေဆးအမႈန့္တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ ေသြးစြန္းေနသည့္ ေနရာအႏွ႕ံကို ပက္ျဖန္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ ေသြးညွီန႕ံမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း အားလုံး စီမံၿပီးစီးသြားသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now