အပိုင္း (၃၇) လွ်ာလည္ေစေသာဟင္းပြဲ

839 214 31
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၇)
လွ်ာလည္ေစေသာဟင္းပြဲ

💊💊💊

ေဆးဓာတ္စာကို ခ်က္ျပဳတ္သန့္စင္ေနစဥ္တေလွ်ာက္ ကုက်ိဳး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အလြန္စည္းခ်က္က်လွၿပီး တိမ္စိုင္တိမ္လႊာမ်ား ေမ်ာလြင့္ေနသည့္အလား၊ စမ္းေရမ်ား တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည့္သဖြယ္ ထင္မွတ္ရကာ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအဖို႔ အလြန္မ်က္စိပေဒသာရွိလွသည္။

သူက မ်ားစြာေသာ ဟင္းခတ္အမယ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးအမယ္တို႔ကို ေဆးႀကိဳအိုးႀကီးထဲသို႔ ပစ္ထည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဆးဝါးႏွင့္ဟင္းအမယ္မ်ားက အခ်င္းခ်င္းလ်င္ျမန္စြာ ေရာေႏွာသြားၿပီး အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ျပင္းထန္ေသာ ေမႊးရနံ႕တစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းကား အဓိကဟင္းလ်ာမွာ မီးလွ်ံဓာတ္ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၄င္း၏ေမႊးရနံ႕ကလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ စူးရွျပင္းထန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုက်ိဳးက ဟင္းခပ်​ေယာက္ခ်ိဳဇြန္းႀကီးျဖင့္ အိုးကို ေမႊေပးလိုက္သည့္အခါ ထိုစူးရွျပင္းထန္ေသာ ေမႊးရနံ႕တို႔သည္ ပါဝင္ေသာေဆးအမယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းစြာေရာေႏွာသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း ဓာတ္ျပယ္သြားရကာ ရနံ႕ျပင္းအားကလည္း ပိုမိုအားနည္းသြားသည္။

နာရီဝက္ခန့္ၾကာေသာ္ ေဆးႀကိဳအိုးထဲမွ ဟင္းအမယ္မ်ားက အျပည့္အဝ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သြားၾကသည္။ ကုက်ိဳးက ႏွာေခါင္းရႈံ႕ကာ အနံ႕ခံလိုက္ၿပီးေနာက္ သူ၏ညာလက္ျဖင့္ ဟင္းပြဲအလယ္တည့္တည့္ရွိ အႏူးညံ့ဆုံး၊ အရသာအရွိဆုံး အပိုင္းကို ေမႊခပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္သူက ထိုခပ္ထားသည့္ဟင္းကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ခရမ္းေရာင္သစ္သားဝါးပန္းကန္လုံးထဲသို႔ ထည့္လိုက္သည္။ -- ထိုပန္းကန္လုံးမ်ိဳး၌ သင္းပ်ံ့ပ်ံ့ ေမႊးရနံ႕တစ္ခုပါရွိၿပီး ယခုလိုဓာတ္စာဟင္းပြဲမ်ိဳးႏွင့္ အလြန္လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္လွသည္။ ပန္းကန္လုံးသည္ ဓာတ္စာ၏ ေမႊးရနံ႕ကို ပိုမိုလႈံေဆာ္ေပး႐ုံသာမက စြဲမက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္သည္။

ေဆးဝါးဓာတ္စာဟင္းပြဲတိုင္း၏ အေကာင္းဆုံးအပိုင္းကား ေသခ်ာေပါက္ ေဆးဝါးသန့္စင္သူ ေဆးဆရာကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခပ္ယူလိုက္သည့္ ပထမဦးဆုံးပြဲျဖစ္သည္။ ကုက်ိဳးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ထိုဟင္းပြဲကို သူ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ေထာက္ပံ့သူထံ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေပးမည္ျဖစ္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now