အပိုင္း (၄၁) ​ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း

722 174 16
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၁)
ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း

💊💊💊

သူတို႔၏အေရွ႕၌ ေနာက္ထပ္တံခါးတစ္ခ်ပ္ ထပ္မံပြင့္ဟလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရွာင္းက်ိဳသည္ အထဲသို႔ ဝင္သြားၿပီး သူတို႔အား မ်က္ႏွာတစ္ဝက္အထိ ဖုံးကြယ္နိုင္သည့္ မ်က္ႏွာဖုံးအခ်ိဳ႕ကို ကမ္းေပးလိုက္သည္။

ကုက်ိဳးလည္း မ်က္ႏွာဖုံးတစ္ခုကို လက္ခံယူကာ ဝတ္ဆင္လိုက္ၿပီးေနာက္ အဲ့ဒါက ပုံမွန္ထက္ အနည္းငယ္ ထူးျခား​ေနသလို ခံစားရသည္။

ဒါက ေရွးတုန္းက သ႐ုပ္အမွန္ကို ဖုံးကြယ္ခ်င္တဲ့အခါသုံးတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးမဟုတ္လား? ဒီလိုပစၥည္းသုံးၿပီး ဝင္ရတယ္ဆိုေတာ့ ၾကည့္ရတာ ဒီအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ မ်က္ႏွာအျမင္ခံလို႔ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္..... အ့ဲဒါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တစ္ခုခုလိုမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

ကုက်ိဳးသည္ ထိုအေၾကာင္း ၾကာၾကာမေတြးဘဲ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ မ်က္ႏွာဖုံးဝတ္ဆင္ၿပီးသည္ကို ေစာင့္​လိုက္ၿပီးေနာက္ အတူတူ အထဲသို႔ ဝင္လိုက္သည္။

-- ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဆူဆူညံညံစကားေျပာဆိုသံမ်ားက သူတို႔နားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အလင္းေရာင္ကလည္း မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပ​လာသည္။

ကုက်ိဳးသည္ စကၠန့္အနည္းငယ္ မ်က္ေတာင္ခတ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်င့္သားရေအာင္ ႀကိဳးစားလိုက္သည္။ ထိုအခါမွ ဤေနရာသည္ အျပင္ဘက္ကအေျခအေနႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးလို ကြာျခားေနမွန္း သတိျပဳမိသည္။ ၄င္းက အျပင္မွာ သူႀကဳံခဲ့ရသည့္ ႀကီးမားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ လုံးဝ မတူေပ။

သို႔ေသာ္ ဒီေနရာရွိ လူသံမ်ားက ႐ုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းၿပီး ဆူညံက်ယ္ေလာင္သည့္အျပင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဖိအားက အလြန္ေလးလံ​ေနသည္။ အထဲသို႔ ဝင္ဝင္ခ်င္းမွာပင္ ေသြးညွိနံ႕မ်ားက သူတို႔ႏွာေခါင္းဝသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလထုက ခ်က္ခ်င္း လႊမ္းၿခဳံသြားသည္။

ဤေနရာ၌ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိ​ေနေသာ္လည္း လူတိုင္းက မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ထားၾကတာမဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ မ်က္ႏွာဖုံးဝတ္ဆင္ထားသူမ်ားထံမွ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္ခံစားခ်က္မ်ား ေပးစြမ္းေနသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now