KABANATA XIII: CONFIDANT

87 3 0
                  

Napabuntong hininga si Xiaoyue habang inaayos ni Minglan kailangan niyang buhok nang sabihin kasi sa kanya ng prinsipe na sasalubungin nila ang mga concubines ay nagkaroon ng biglang pagpapatawag sa mga prinsipe sa palasyo kung kaya nagpasya ang kamagalan na ngayong hapunan na lamang nila kikilalanin ang mga concubines. Kaya naman nagpahanda siya ng engrandeng hapunan para sa kanila.

Tiningnan niyang mabuti ang ang kanyang sarili bago lumabas ng silid at magtungo sa Hall of Celestial Gatherings (The prince's chambers inside the Prince Yu Manor)

Kasama niya sa pagpunta roon sina Lu Xing at Ming Lan at dalawa pang tagapag lingkod halos kasabay nilang dumating ang isanv baling kinitan at hindi kataasang babae ma sapalagay niya'y nasa labing anim o kasing edad niyang labing pito ang babae. Mayroon itong inosente at tila hindi gagawa ng masama na mukha sapagkat simple lamang ito lalo na sa pananamit subalit para sa kanya mas dapat siyang mag-ingat sa mga ganoong tao kasi sila kadalasan yung may mga hidden agenda.

"Wang Fei" bati nito sa kanya at bahagyang lumuhod upang ipakita ang paggalang. Tinanguan lamang niya ito at pumasok na sa loob. Hindi maaaring sumabay sa pagpasok ang Matron at Concubines kaya naman pinauna siya nito at bago siya tuluyang makapasok ay natanaw niya sa di kalayuan ang ikalawang concubine mula sa malayo ay kitang kita na ang malalaking palamuti sa ulo nito subalit imbes na pagtuunan ito ng pansin ay tumuloy na siya sa loob ng silid at iginiya siya ni Si Heng papunta sa upuaang katabi ng uupuan ni Prinsipe Yu.

Wala pa sa loob ang Prinsipe kaya naman hiningi niya kay Si Heng amg pangalan at impormasyon tungkol sa dalawang concubines. Ipinakikita sa kanya nito ang portrait at hindi na siya nagulat sa impormasyon at pangalan ng babaeng iyon.

"Siya po si Li Chang Le ang ikatlong anak ng Ministro ng kalakalan na si Ministro Li Ran" ang babae sa painting ay ang ikalawang babaeng nakita niya sa labas may mga magarbo at matinggkad na pananamit at palamuti sa katawan kitang kita ang pagiging arogante at mapagmataas nito kaya dapat siyang mag-ingat dito. Anak ito ng isang Ministro at maari siya nitong magawan ng hindi kanais nais tulad ni Chen Xi.

"At siya naman po si Wen Ji Xiang anak ng isang kilalang negosyante sa buong kapitolyo"

Wen? Tama narinig ko na nga ang pangalang iyon.

"Ilang taon na sila?"

Curios na tanong niya kasi mukhang bata pang talaga ang Wen Ji Xiang na iyon eh. "Labing lima po si Lady Wen at labing walo si Lady Li, kamahalan"

Labing Lima at labing walo higit na mas bata kaisa sa akin ah? Kailangan ko ng mahabang pasensiya sa kanilang dalawa kung sakali.

~Sa Labas~

"Lady Wen tama ba ako?" tanong ng kararating lamang na si Li Chang Le kay Ji Xiang. Matamang tiningnan ni Chang Le si Ji Xiang ng tila may pangmamaliit at insulto.

Inasahan na niya ang ganoon nung una pa lamang sapagkat mag mula pa noong bata siya ay ganoon na ang turing sa kanya ng kanyang mga kapatid. Dahil anak lamang siya ng isang mababang uri ng concubine. Isang dating tagapag lingkod ang kanyang ina na hindi inaasahang mabuntis ng kanilang ama kung kaya mababa ang tingin sa kanya ng lahat.

Maging sa pagpapakasal ay nagawa pa siyang isahan ng nakatatandang kapatid na si Wen Shu. Sinadya ng kanyang ikatlong kapatid na makita sila ng kanyang kasintahan na tila may relasyon ng sa gayon siya ang ipakasal sa binata imbes na siya at siya ang ikakasal sa malupit na si Prinsipe Yu. Kung kaya nagpasya na siya na kalimutan ang kanyang nakaraan at ipakita sa mga taksil na iyon na nagkamali sila sa kanilang ginagawa. Hindi man niya makuha ang pabor at simpatya ng prinsipe kahit man lang sana ang loob ni Chen Wang Fei makuha niya ng sa gayon ay mabuhay siya ng maayos at makapag higanti sa kanyang pinang galingan.

"Sabihin mo ikaw si Wen Shu o Wen Jia?"

"Patatwad jiejie subalit hindi ako si Wen Shu-jiejie o Wen Jia-meimei, ako ang ikalimang Lady Wen na si Wen Ji Xiang"

Bakas sa mukha ni Lady Li ang pagkagulat. Hindi nito inasahan na ang may pinaka mababang katayuan ana si Wen Ji Xiang ang ipadadala ng pamilya ng Wen upang maging Concubine ng isang prinsipe sa bagay kahit naman si Chen Yue ay katulad nila pero para kay Li Chang Le ngayong kilalq na niya ang kanyang mga karibal ay mas papadali na ang kanyang pagkuha ng pabor ng prinsipe.

At hindi magtatagal ay siya na ang magiging princess consort nito...

"Naririto na ang Mahal na Prinsipe"

Napatayo si Xiaoyue ng pumasok sa bulwagan ang prinsipe. Mukhang galing pa ito sa palasyo at agad naman siyang nagbigay ng papuri rito at pinaupo rin naman siya nito. Pinapasok na rin nito ang dalawang concubines at gaya ng inaasahan ni Xiaoyue sa dalawang iyon ay napakalaki ng pag-kakaiba kung si Lady Wen ay may inosente at mapagpakumbabang aura ay siyang kabaliktaran ni Lady Li na siyang may pagkaarogante sa kilos at tindig pa lamang.

Not far beyond my expectations this Li Chang Le is a bit arrogant but for me nothing looks so special about her, anak lang siya ng isang ministro.

"Malugod ko po kayong binabati Wang Ye, Wang Fei ako po ang ikatlong anak ng Ministro ng Kalakalan Li Chang Le kinagagalak ko kayong makilala"

"Ako naman po ang ikalimang anak ng pamilya ng Wen, Wen Ji Xiang ang aking pangalan kinalulugod ko na kayo'y pagsilbihan Wang Ye, Wang Fei"

Kita sa mukha at pananalota ng dalawa ang pagkakaiba at sa tantiya ng Yue alam na agad niya ang makakasundo niya at hindi.

"Maari na kayong maupong dalawa, ipasok na ang mga pagkain"

Natigilan si Xiaoyue sa tono ng pananalita ng prinsipe tila may kakaiba rito hindi niya mawari kung ano iyon subalit tila may iniinda ito pero hindi siya sigurado kung ano. Parang hindi rin makatingin sa kanya ng diretso ang Prinsipe bagay na lalo niyang ikina-curios dahil iba ito kanina bago ito umalis papunta sa palasyo.

May nangyari kaya kanina?

Nang maihain sa kanilang harapan ang mga pagkain bilang main consort ay pinasilbihan niya ang Prinsipe subalit tila ba ilang ito sa kanya at hindi siya sanay doon sapagkat nitong mga nakaraang araw ay palagi naman niya itong ginagawa.

"Wang Ye? May nangyari po ba at tila may kakaiba sa iyo?"

Pabulong niyang tanong. "W-wala naman pagod lang siguro ako"

Umiiwas ka ah, imposibleng wala

"P-pero-"

"Wang Fei kumain ka na lamang at wag kang mag-isip ng kung ano ano, ayos lamang ako at wala kang dapat ipag-alala"

Kailangan kong mag-ingat ngayon hindi nila maaring malaman ang tunay na kondisyon ko.

Tumahimik na lamang si Xiaoyue sapagkat alam niyang walang patutunguhan king magtatanong pa siya pero nagulat siya ng makita ang malabong pulang liwanag na nagmumula sa Blood Blossom sa kamay niya muntik na niyang makalimutan ang tungkol sa bulaklak na naging pulseras na iyon pero may isang bagay siyang napagtanto lumiliwag ang bulaklak tuwing malapit siya kay Prinsipe Yu.

Kailangan ko ng kasagutan sa bagay na ito kailangan kong makausap si Yue'er at makabalik sa Blossom Sanctuary sa lalong madaling panahon...

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon