KABANATA XV: HE'S BACK

58 1 0
                  

Kinabukasan...

Nagising si Xiaoyue sa tunog ng pagbukas ng pinto at mula roon ay pumasok ang kanyang linggkod na si Ming Lan kasama ang ilang tagapag lingkod na may iba't ibang dala.

"Magandang umaga Mistress Chen"

Masiglang bati nito at inilapag ang dala nitong agahan upang tulungan siyang bumangon. "Mistress ipinahanda po ng kamahalan ang mga ito para sa inyo"
no
Ipinakita sa kanya ni Ming Lan ang nakahandang agahan at hindi iyon simpleng agahan mayroon iyong congee, Jianbing (savory risp-fried crepes), Cong you bing (Scallion pancakes), Shengjian mantu (Pan-fried pork buns) at syempre ang kanyang paboritong Jasmine tea na amoy palang mapapabagon ka talaga sa bango.

Ano bang balak ng lalaking iyon at tila bigla siyang naging attentive? Hindi naman siya ganito noong mga nakaraang araw ah?

"At hindi lamang po ang mga iyan pati po ang mga bagong damit na ito my lady"

Lumapit sa kanya ang dalawang may hawak ng mga damit base sa tela at style ng pagkakagawa mamahalin at talagang ginastusan ng Prinsipe ang mga bagong kasootan. Tila gawa ng isang kilalang mananahi sa isip niya kakaiba kasi iyon sa mga galing sa palasyo na dumating sa kanya ilang araw na ang nakakaraan na regalo sa kanya ng Emperor para sa kanilang kasal.

Saan niya kaya kinuha ang ipinambili sa mga ito? Limitado lamang ang mga panggastos ng mga gaya niyang anak ng Emperor sa isang buwan mula sa palasyo kung hindi ako nagkakamali.

"Maganda ah, saan at kanino niya ito ipinagawa hindi kasi pangkaraniwan ang pagkakatahi sa mga ito"

"Huwag po kayong mag-alala Mistress ayon sa mga nagdala ng mga ito kanina, si Madam Wu ng Xingchuan ang personal na pumili at tumahi ng mga itp kaya maganda ang kalidad"

Natigilan siya sa narinig alam ng lahat kung sino si Madam Wu at hindi mapigilan ni Xiaoyue na matuwa sa mga regalong iyon sapagkat hindi basta basta ang mga gawa mula sa Xingchuan ito ang pinaka papular na tindahan ng damit, tela at kung ano ano pang gamit sa pananahi at pagbuburda sa buong Imperial city. Noong nasa mansyon pa siya ng Chen isang beses sa isang taon lamang siya nabibilhan ng kanyang ina ng bagong damit doon sapagkat may kamahalan iyon at kailangan pang ipunin ni Mistress Ji ang kanyang buwanang panggastos upang maibili si Yue ng mamahaling damit.

Limang magaganda at bagong damit na may iba't ibang magaganda at matitingkad ng kulay ang mga iyon kaya hindi maiwasang mapangiti ni Xiaoyue.

"Sige itabi na ninyo iyan mag-aagahan na muna ako" ani niya na kanina pa natatakam sa mga nakahain sa kanyang harapan. "Ah siya nga pala ang kamahalan, nakapag-agahan ba?" tanong niya sa apat.

"Opo Mistress maagang umalis ang mahal na prinsipe, patungong palasyo subalit hindi niya nakaligtaang ibilin na ihanda po namin kayo para sa unang pagbati ng mga Concubine sa inyo" sagot ng tagapag lingkod.

Aiya oo nga pala may ganoong tradisyon pa.

That is the most important thing when it comes to a harem. Ang pang-umagang pagbati, because as the matron of the household they need to pay respect to her. "Naiintindihan ko maari niyo na akong iwan upang makapag-agahan"

"Masusunod po Mistress, Minglan jiejie maiwan na namin kayo"

Paalam ng mga linggkod sa kanila ni Minglan. Matapos siyang mag-agahan at makapag-ayos ay namili na siya sa mga bagong damit na bigay ng prinsepe. At pumili rin siya ng alahas na babagay sa suot niya mula sa mga natanggap rin niyang alahas mula sa ina ng kanyang prinsipe at nang matuwa na siya sa kanyang hitsura ay lumabas na siya sa kanyang silid upang harapin ang dalawang concubine sa bulwagan ng Hall of great benevolent (The Western Court of Prince Yu Manor and it has the largest courtyard assigned for his Princess-Consort)His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon