KABANATA XVI: THE BANQUET (part 1)

59 2 1
                  

Nang umagang iyon nakatanggap si Xiaoyue ng isang imbetasyon mula sa palasyo. Imbetasyon ng pagdalo para sa isang piging na ipinahanda ng Empress para sa pagbabalik ng kanyang anak at ng Consort nito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Chen Jian. Ayaw niyang pumunta iyon ang totoo sapagkat alam niya na hindi gugustuhin ni Yue'er na makita nila ang lalaking minamahal nito sa piling ng kanyang nakatatandang kapatid. Subalit ano ba ang magagawa niya? Hindi maaring hindi siya dadalo lalo pa isa rin siyang consort at hindi niya maaring ipahiya si Zhi Cheng.

"My Lady pinapasabi po ng mahal na prinsipe na kailangan ninyong maghanda patutungo raw po kayo sa mansyon ng Chen upang bisitahin ang inyong mga magulang mamayang bago mag-hapunan, naghanda ng maliit na salo salo si Madam Chen para sa nalalapit na panganganak ng Young Madam"

Ani ni Minglan, muntik na niyang makalutan ang tungkol doon kahit na ilang linggo pa lamang ang nakakaraan magmula ng siya'y ikasal.Kaya naman humarap siya sa salamin uoang mag-ayos ng sa gaoyn ay walang masabi sa kanya ang mga Concubine ng kanyang ama lalong lalo na Chen Xi. Subalit nagulat siya ng may makitang kakaiba mula sa salamin isang itim na shadow na hindi niya malaman kung saan nanggaling. Hindi rin siya sigurado kung shadow nga iyon subalit...

'Hindi ako nakakasiguro kung ano iyon subalit mag-iingat ka, hindi maganda ang kutob ko sa isang iyon'

Ani ni Yue'er sa kanilang mind telepathy. Kaya napabuntong hininga na lamang siya.

Kung ano man ang bagay na iyon nakatitiyak akong panganib ang dadalhin niyon kung hindi ako mag-iingat.

"Chen Wang Fei, ipinasusundo na po kayo ng kanyang kamahalan"

Ani ng isang lingkod kaya madali nilang tinapos ni Minglan ang kanilang ginagawa at nagtungo na siya sa punong bulwagan ng mansyon at doon ay nadatnan niya ang prinsipe na inaayos ang mga bagong dating na kahon ng iba't ibang kasang kapan at kung ano ano pa, sa mansiyon ng Chen nagpa-abiso na rin siya kanyang mga magulang at hindi na siya nagulat nang marinig ang balita na paroroon din sina Lady Chen Jian at ang ikatlong prinsipe Rong upang maghapunan.

"Wang Ye"

Pagkuha niya sa atensiyon ng asawa. "Ah tamang tama at naririto ka na aking consort, matutulungan mo ako sa pagpili"

Ayon sa tono ng pananalita nito tila may kakaiba, na para bang may nakain itong kung ano na nagpabago ng ugali at pakikitungo nito sa kanya. Kung kaya ngumiti siya at lumapit dito. "Saan ng galing ang mga ito kamahalan? At para saan ang pipiliin mo?"

"Ito ay mga regalo ng pasasalamat sa akin ng angkan ng aking ina mula Pingcheng dahil sa matagumpay na ani at papipiliin kita ng mga bagay na magugistuhan ng iyong ama't ina gayun din ang mga gayundin ang iyong mga kapatid ng sa gayon ay hindi ka maliitin ng nakatatanda mong kapatid na si Chen Jian katulad ng palagi niyang ginagawa sa iyo noon"

Ikinagulat niya ang sinabing iyon ng prinsipe. Hmm alam ko ang ibig niyang iparating ayaw nitong masira ang imahe nito sa madla na hindi niya tinatrato ang maayos ang miyembro ng kanyang harem.

Kaya namam tumalima na lang siya at tinulugan ito at naglat siya ng kunin ito ang kanyang kanang kamay upang lagay roon ang isang jade na singsing na hugis peony. Kaya napatitig na lamang siya sa Prinsipe habang inilalagay nito ang singsing sa kanya at nakatutuwang pagmasdan ang korte ng singsing sapagkat bibihira para sa kanya ang makakita ng ganoong singsing. Gayun din ang hindi rin niya namalayan na napatitig na siya sa prinsipe at hindi sinasadyang nagpalapit ang kanilang mga lai kaya walang nagawa ang mga lingkod doon kundi ang tumalikod at magsawalang kibo na lamang sa harapan ng kanilang mga master.

Maging ang papasok na si Lady Wen ay hindi na tumuloy ng makita ang sitwasyon sa loob. Sapagkat mali ang istorbohin ang prinsepe at ang consort nito. Napangiti na lamang siya at hinila na ang kanyang tagapaglingkod na si Ying palabas ng bulwagan. "P-pero my lady-"

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon