KABANATA XVII: THE BANQUET (part ii)

63 1 3
                  

CHEN MANSION...

Abala ang buong mansyon ng Chen para gaganaping piging para sa nalalapit pagsisilang kanyang manugang na si Han Roxue. Ang batang iyon ay ang panganay na apo ng mga Chen gayun din sa nga Han kung kaya naman ang lahat ay walang paglayan ang tuwa at galak. Wala naman silang masyadong naimbitahan at wala rin ganun karaming pupunta subalit pinaghamdaan talag ni Madam Chen ang ang piging na ito sapagkat bukod sa pupunta ang mga magulang ni Roxue ay nagpasabi rin ang kanyang mga anak na sina Chen Jiang at Chen Yue na pupunta kasama ang mga asawa nilang prinsipe.

Isa pa sa ugali ni Chen Jian alam na alam niya na kung paano supilin ang sungay na anak na iyon sapagkat lumaki ito sa ilalim ng kanyang pangangalagan. At di gaya ni Chen Yue na pinalaki ng nasira Great Madam Chen, Chen Jian is easier to deal with.

“Lui- mama, kumusta ang lahat ng paghahanda maayos na ba ang lahat?”

“Wala kayong dapat na ipag-alala Madam, nasa ayos ang lahat dito”

Sagot ng katiwala sa ginang, hindi maaring pumalpak ang ano man sa paghahandang ito sapagkat alam niyang ika lulungkot ito ng buntis niyang manugang. At habang sinisigurado niya ang mga bagay bagay ay siya namang pasok ni Mistress Ji (Chen Yue's Birth mother) upang batiin siya at ipaabot ang mahalagang mensahe.

“Madam mabuti naman at naayos na ninyo ang mga bagay bagay, malapit na pong dumating ang ating mga panauhin sa katunayan nga po ay kakarating lamang nina Yue'er at Prinsipe Yu”

Makangiting ani nito. “Ganoon ba, Yan Shi- meimei, nakita mo na ba ang anak mo?” tanong niya at umiling naman ito. Na kanyang ikinailing rin sapakat kahit na kailan wala pa ring pagbabago si Concubine Ji higit kanino man sa lahat ng concubine ng kanyang asawa ito ang may pinaka mayumi at mapagkalingang kilos mas inuuna nito ang mga tungkulin bagay na gusto naman niya subalit sapagkakataong ito alam niya na ngungulila na ito sa nag-iisang anak subalot mas inuna pa nito ang pagsundo sa kanya kung kaya naman inaya na niya ito.

“Kung gayon ay halika na at samahan mo ako hindi pa dumarating mula sa pagpupulong ang kamahalan kaya naman salubingin natin sila”

Pagdating nila sa main hall ng mansyon at nadatnan nila ang batang  mag-asawa. On their eyes they can see the gaze of bickering and flirting, that are apparenty normal towards a young ang newly wed couple like them. Nakahinga rin ng maluwag si Mistress Ji ng makitang nasa maayos amg kanyang anak at walang bakas ng ano mang paghihirap at kalungkutan. Mas maliwanag at maaliwalas ang mukha nito kung ikukumpara noong dito pa sa mansyon naninirahan ang anak.

Nang pumasok ang dalawang ginang ay agad namang tumayp sina Xiaoyue at Prinsipe Yu upang magbigay galang sa mga ina ni Xiaoyue. “Malugod na pagbati po Mu qin, niang qin. Ipagpaumahanhin po ninyo kung ngayon lamang kamo nakadalaw maraming bagay na kailangan ayusin at gawin ang kamahalan kung kaya hindi kami agad nakadalaw”

“Tama po iyon, kinailangan po ng mahal na Emperor ang tulong naming magkakapatid sa maraming usapin kaya naman hindi kami nagkaroon ng pagkakataon ni Xiaoyue na magpunta at dumalaw sa inyo”

Ani ng dalawa na ikinangiti ng dalawang ginang. “Ano ba kayo naiintindihan namin iyon, tama na ang paghingi niyo ng tawad at maupo na tayo at makamustahan hangga't wala pa ang iba pang mga bisita gayundin ang iyong ama Yue'er”

Napangiti at pinisil na lamang ni Xiaoyue ang kamay ng prinsipe. “Yue'er natutuwa naman akong makita na masaya at maasyos ka, inaalagaan ka ba nila roon?” ~Madam Chen

“Oo naman po ina, maari ba naman  pong hindi” nakangiti niyang sagot. “Eh ang kamahalan naalagaan at napagsisilbihan mo ba naman siya ng maayos? Sinunod mo ba ang lahat ng bilin namin sa iyo?”

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon