Author's Note

70K 1K 17
                  

Unang una po sa lahat, nililinaw ko na ito ay isang 'collaboration' story. Meaning po ay bawat book ay iba iba ang author. And this Collab work is composed of 4 different stories.


Exquisite Saga:

#1: Chianti Callahan by MsButterfly

#2: Roussanne Shelkunova by JhasMean_

#3: Syrah Krish-Korkmaz by modernbinibini

#4: Asti Medeira by maxinejiji


Thank you! :)


Exquisite Saga #2: Roussanne ShelkunovaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon