Chapter 5: The Confession

50.9K 1.1K 41
                  

Chapter 5

Roussanne Shelkunova

Nagising ako na wala na ang apoy sa fireplace kaya naman ay nakaramdam ako ng lamig dahil sa tanging ang roba ko lang ang suot ko. Tumingin ako sa orasan sa pader at mag-aala-singko na pala ng umaga. Pagod na bumangon ako mula sa lapag at pinakiramdaman ang pagitan ng hita kong masakit pa din hanggang ngayon. 

Kaya hindi ako tumatanggap ng mga party - higit sa lahat ay ang isang boys night out. Pero dahil sa narinig ko ang pinag-uusapan ng mga ka-departamento kong nagdududa na sila ay hindi ko nagawang tumanggi nang ipasa sa akin ni Jade ang impormasyon tungkol sa kliyente ko kagabi.

Ginamit kong suporta ang pader papuntang banyo dahil sa mahirap maglakad lalo na sa kalagayan ko ngayon. Muli ko na namang naalala ang ginawang pagpapasa pasa sa akin ng mga lalaki kagabi na animo'y laruan ako na ganon na lang kadaling bitawan. Kinuha ko ang pangkuskos sa tabi ng bathtub at madiin na pinahid iyon sa aking balat hanggang sa maramdaman kong, kahit kaunti, ay luminis na ako.


"Doktora," bati sa akin ni Janine. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti at tumango bago dumiretso sa aking opisina. Ginawa ko ang madalas kong gawin sa clinic, binasa ang report ng mga nurse dito sa clinic tungkol sa ilang mga hayop na iniwan dito ng mga nag-aalaga sa kanila dahil sa may sakit ang mga ito. Binasa kong mabuti ito upang masiguradong kakayanin pa ng clinic na alagaan sila. May mga gamit naman kami para sa major operations pero may mga klase ng operasyon na hindi kakayanin ng maliit na klinika lang.


Halos tatlong oras akong babad sa mga papeles nang mapagod na ang mata ko at nagdesisyon na bisitahin ang mga alaga ko sa shop. Una kong dinaanan ang mga shitzu na nasa bungad mismo, tinanong ko ang bantay kung nabigyan na sila ng vitamins at kung kumain na. Past twelve na rin kasi.


"Opo. Ang kaso po ay wala pa ring gana si CC." Tukoy nito sa shitzu na karga ko ngayon. "Matamlay pa rin siya."

Buti at nakapantalon ako ngayon, naupo ako sa bandang likod ng shop at pi-net doon si CC. "Bakit, CC? Kailangan mo na ng partner?"

"'Yun nga po, Doc, noong isang araw pinagsama namin sila ni Lady, wala pa rin. Ayaw ata ni CC."

"Choosy ka?" Tumawa ako sa naging tanong, at akala mo'y naiintindihan at kumahol si CC. "Choosy. Eh sino ang gusto mo?"


Kumakawala na siya sa akin kaya naman ay hinalikan ko na siya sa ulo at binalik na sa cage.

Pinuntahan ko naman ang parte na may mga pusa, doon ay nakita ko ang katulad na lahi ng pusa ni Chianti, iyong binigay ko sa kanya dati. Si Mr. Snipes. Unlike ng mga aso na makulit, nasa isang gilid lang ang mga ito. Cats are different from dogs. Dogs can be trained easily, ang mga pusa ay hindi - mayroon sigurong kaya, pero mahirap. Sobrang hirap. Dahil kahit si Mr. Snipes ay hindi pa rin napapaamo ni Chianti, madalas siyang sungitan nito. Well, may study rin kasing nagsabi na ang ugali ng pet ay nakadepende sa amo. Masungit si Chi, kaya ganon din ang alaga niya.

Iyong mga rabbits at hamster naman ay okay naman, pati na rin ang mga fish. Napakain at nabigyan na naman ng mga vitamis ang bawat hayop kaya bumalik na ako sa opisina ko na sinalubong ako ng tumutunog kong phone. Iba ang ringtone kaya sigurado akong hindi sila Asti iyon. Tinignan ko muna ang screen at doon ay nakalagay ang buong pangalan ni David.

Halos isang linggo na kaming magkausap through texts and calls. Hindi pa niya hinihingi ang jacket niyang ako mismo ang naglaba.

I like David. Pero tuwing iniisip ko iyong mga sinabi ni Chianti sa akin, ay pinagdududahan ko kung may posibilidad bang magustuhan niya rin ako. Maybe he likes me, kasi ay hindi naman niya ako kakausapin nang gabing iyon kung hindi, pero ang magustuhan ako kapag nalaman niya ang totoo? Ayoko man tanggapin ay alam ko sa sarili ko na imposibleng  mangyari.

Exquisite Saga #2: Roussanne ShelkunovaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon