Prologue

78.5K 1.6K 49
                  

 Roussanne Shelkunova, a simple college girl na nangangarap maging isang beterinaryo ngunit dahil sa pagkalugi ng kompanya ng kanyang ama at kalaunan ay ang pag-iwan nito sa kanilang mag-iina ay kinailangan niyang magtrabaho para mabuhay silang apat. But looking for a job was never easy. Walang easy money sa mundo. Sinubukan niyang maging isang crew sa fast food, ngunit hindi sapat ang sweldo dito. Iilang trabaho din ang pinasukan niya ngunit kung hindi siya mag-resign dahil sa hindi sapat ang pera dito ay tinatanggal naman siya dahil sa hindi malamang dahilan. Until one of her co-worker offered her a job. 17 lang siya ngunit namulat na siya sa mundo ng prostitusyon. She became a show girl sa Exquisite Corporation. A well-known hotel sa isang liblib na lugar sa may Ternate, Cavite. Well-known not because of its world class facilities but because it offers people something that other hotels don't. They offer pleasure.


 Tuwing umaga ay estudyante at tuwing gabi ay iba't ibang stag party, iba't ibang lalaki. Exquisite Corporation changed her life. Mula sa mababang sweldo galing sa mga raket niya ay nadiskubre niya ang mundo ng high class prostitution and for years it was her life. Napatapos niya ng pag-aaral ang sarili, nakapagpatayo ng sariling clinic at petshop gaya ng kanyang pinapangarap, nabilhan ng bahay ang kanyang Ina at napag-aral ang dalawang niyang kapatid. Naging maayos na ang buhay nila at hinihintay na lang niya ang matapos ang sampung taong kontrata. Three years na lang makakawala din siya sa trabahong kahit kalian ay hindi naman niya ginusto, tuluyan na rin niyang maayos ang kanyang buhay. But then this French guy came into her life.


 And now it's a mess again.

Exquisite Saga #2: Roussanne ShelkunovaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon