Chapter 7: The Contract

42.7K 1K 34
                  

Chapter 7
Roussanne Shelkunova

Noong sixteen ako, my first boyfriend broke my heart, pinalit niya ako sa kaklase naming dahil lang sa ayaw kong makipaghalikan sa kanya. Noong panahong iyon, kay Papa ako lumapit. He understands me better than my Mom. Close kami ni Papa, I love him very much. Siya ang kakampi ko noon kapag magkaaway kami ni Mama, siya ang kasundo ko sa pagkahilig ko sa mga hayop dahil si Mama ay takot sa aso kaya nang unang beses ako ma-heartbroken ay sa kanya ako lumapit. He comforts me, and that time I realized one thing, many guys may break my heart but I know for sure that my Dad won't.

Pero mali pala ako. Dahil nang unti unti nang nalugi ang kompanya ni Papa ay unti unti na ring lumalayo ang loob ko sa kanya. Parati siyang galit, parati niyang inaaway si Mama, he's always drunk... he was a broken man. So I did my best as a daughter to make him happy. Nagsimula akong magpabayad sa mga kaklase ko sa college para gawin ko ang mga assignments at projects naming para kahit kaunti ay makabawas ako sa gastusin, my Dad didn't like it. Nagalit siya dahil ang akala ko raw ba ay hindi niya kami kayang buhayin, nagtalo sila ni Mama nang araw na iyon, then he left... and never came back. He broke my heart. Hindi ko maipaliwanag kung gaano naging kasakit ang pang-iiwan niya sa amin. I was left all alone, my two sisters are still so young, hindi pa nila alam ang nangyayari, my Mom started drinking hanggang sa magkasakit siya sa atay at kinailangan ng operasyon... sinubukan kong hanapin si Papa. Nalaman ko ang number niya sa Russia at tinawagan siya, pero imbes na siya ang makausap ko ay ang Lola ko ang sumagot ng tawag at pinagsabihan akong h'wag nang guguluhin pa si Papa dahil masaya na raw siya sa bago niyang pamilya. I have never been more disappointed in my life. The man whom I thought that will always there for me... throw me like some toy that he doesn't want anymore.

Doon nagsimula ang pagpasok ko sa mundo ng prostitusyon. I can't say that I had no choice dahil alam kong meron pang ibang paraan, and I tried, pero mukhang dito talaga ako tinutulak ng kapalaran.


I felt my client stiffen, his shaft throbbing inside me and moments later I felt his manhood went limp as he climax. He pulls out his manhood from me and lay down. We're both gasping for air. Bumangon ako sa kama at pinulot mula sa  lapag ang underwear ko at sinuot iyon. Naglakad ako sa kung saan niya binato ang dress ko at mabilis na binalot iyon sa sarili. I saw him grab a cigar and lit it. Binuksan ko ang bintana mula sa kwarto.


"That was great. You fuck well." Pekeng nginitian ko siya at nagpasalamat bago umalis. Nagmamadaling umalis ako sa hotel ng Exquisite at sumakay sa unang taxi na nakita ko sa tapat. Sinabi ko ang address ko sa driver. Inalis ko ang aking maskara at tinanaw ang daan sa labas.

"Miss, ano bang meron dyan sa hotel na iyan?" Tanong ng driver sa akin.

Tumingin ako sa rearview mirror at sinagot si Kuya. "Hotel lang po. Walang espesyal."

"Maganda ba sa loob?"

"Opo." Nakangiting sagot ko.

"Maganda naman pala, bakit ilang dalagita na ang nakikita kong lumalabas diyan na mukhang malungkot?" Hindi ko siya sinagot at mahinang tumawa na lang.


Mabilis ang naging biyahe at wala pang isang oras ay nakarating na kami sa bahay ko, nagbayad ako sa driver nang sobra pa sa rate na meron at pumasok sa bahay upang gawin ang routine ko. Dumiretso ako sa banyo at nilinis ang sarili ko.


David:

I'll pick you up tomorrow. Good night.


Nilapag ko ang cellphone sa may kama at binalot ang sarili ng kumot. I feel guilty. Hindi na ako nag-reply sa kanya, I set my alarm earlier than my schedule at pumasok kinabukasan nang mas maaga para hindi na ako masundo pa ni David. I can't face him right now.

Exquisite Saga #2: Roussanne ShelkunovaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon