Part 11

13.6K 881 147
                  

البارت الحَادي عِشر .

على خدي أحط أيدي وأعاود ذكرى أيامي
وادور احلى ما بيها واشوفچ أنتِ گدامي .

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وآل مُحمد

قراءة مُمتعة لا تنسَون التصويت + التعَليق علىٰ الفقرات 💕
____________________________

غلسَت وما علَقت علىٰ الموضوع رُغم ما أقتنعَت
نزل ضرغام چَان لابسَ تشَيرت نُص ردن وسَابح

لأوَل مَرة أنتبهَ چان عندة وشَوم بأيدة ما چَنت منتبهَتلها قبل لان أغلب المَلابس الليّ چان يلبسَهُم ردن كامَلة بحَكُم أحنىٰ بـ فصَل الشتا

- چانت وشوم هَواي وبشكِل عشوائي أما الإيد الثانية بيهَا
وشم واحَد أو ثنين وجَسمة مرتب حَيل ومو مُبالغ بي
لا هو ضخم كُلش ولا هو ضعَيف

أسَتغفرت ربي وبعدت عَيوني عَنه
وثول گون شبيچ ما شَايفة هسَة شيگول

سَويت نفسَي ما منتبهةَ وأحچي ويا سارة أجة بأتجاهَي وحَچة
- ها جَاهزة ؟

- أي ماعندي شي

حچَت خالة جيهَان من يمهَا
- أروح وياكُم يُمة ؟

جَاوبها وهو يلبس قمصَلتة
- لا ما يحتاچ هيّ هاي الصيدلية خطَوتين

- بكيفَك يُمة

گمت وهَو طلَع قبلي رحَنة مشي الصَيدلية قريبة علىٰ البيت طُول الطَريق ساگتين وضرغام بسَ يدخن وحَرف ما حچة

وصلنا للمُضمد ونضفلي الجَرح ما چانت تحتاج خياط

وهَذا كُله صوتي ما طلع حتىٰ من عالج الجَرح ماعرف ليش بس ما
أذاني

من بعَدها رجعنة للبيتَ تشگرت ضرغام وصَعدت فوگ
أحَس هذا مو مكاني ، مسَتحية ، متقيدة ، مَشتاقة كُلشي متلخَبط

كُلشي أنجَمع سوة بكُل مكَان أروحَلة أحس بنفسَ النقص
وبنفسَ الشعور أنُ أنا ما أنتمِي الهَذا المَكان ولا مكاني ..

دخَلت سارة وهيَّ تصيحني حتىٰ نتِغدة ما ردتَ أنزل بس هيَّ لحَت

تنهَدت ونزلت وياهَا شاهَين گاعد علىٰ السفرة وضرغام چان طالع دخل وهَو ينزع بحَذائة

رفعَ راسة يباوعلي أسَتغرب تصرفاتة وحتىٰ أسلوبة وكُلشي
دنگت راسَي وگعدت بصَف سارة

صَاح شاهَين وهو يخلي اللگُمة بحلگة :- سارة مَلح مَلح

سارة :- ما اگوم والعباس اريد أكل

شاهين :- أُم بطن تلحگين گومي جَيبي اريد أتنزقنب

سارة :- أي أتنزقنب واسَكت

ضحگت وأنا اسَأل سارة علىٰ مكان المَلح
- دليني عليَّ أنا أجَيبة

شاهين :- لا بعد اخوچ صَدك چذب ماريد گعدي

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن