Part 15

12.3K 749 232
                  

البَارت الخامس عشِر

مِثل اليموت وليدها وراحت
تِدفنه بـ مغربية هيجِ روحي تلوب بِيه

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وال مُحمد

قراءة مُمتعة لا تنسَون التصويت + التعليق علىٰ الفقرات ومُتابعة الحسَاب 💕.
_______________________

- قبل فترة أجَاني شخص أنطاني فلوس
مُقابل أحذف التسجيلات الموجودة بالكامرة ..

ضَربة گله ضرغام وهو يصيح بصُوت عالي
- گ*** س** گلييييي شسَووووي بييييك هسسسة خره ببهَاتگُم

لزم گصَتة الولد وهو خايَف والشيَخ ما قابل علىٰ تصَرف ضرغام دفعَة وهو يتوعَدلة

طَلع من المحَل وودعنة الشيَخ وأبنة صعَدنة
بالسَيارة وحچيت :- عَرفتة مو ؟

- أيييي عرفتة الگ**** مُنااف إذا ما بچَيتة دممم علىٰ هَاااي دگاااتةة إبن ***

- كُله منك أنتَ الغلطان چان لازم من البَداية ما تَدخل وياهُم بنفسَ خياساتهُم

- سد حلگك شاهييييين

- لا تاخذنة بصُوتك العاالي واحچي شلون نلگاها هسَة

دار عليّ بغضب ووجهة أحَمر من العَصبية
- أنتَ شعليك ؟! السالفة تخصني وأنه احلهَا لا تدخل

- خاااب گم غيير يگعد الرجَل الحديدي

- أببن الچلاب شكوو لاطَش بييية ماعَندك شغل أربعة وعشَرين ساعة لازگ ب*** ضابط نعل أنتَ

- يگول الشَاعر لگط زين لا تگرف گرف صَحبان

- أشتعلت روحك زقدچ أنززززززل من السَييااارة

- ها گبن الهَرمونات

أسَتغفر وفرگ وجهة ورد
- شاهيَن جاي تشوف الوضع الليّ بي أحنىٰ
أبسَط خطأ يمكن يفصَلونك من شغلك !

- طز بشغِلي ما أعوفك ضلعي

- حيييوان وضيييفتك هَاااااي ! شلون تعَيش

- لا تخاف علي ضلعي أتزوجَلي مُوضفة تصرف علي
هههههههههههههههههههههههه

- شهَالعقل

- أسَتيارد خاص وأفكار ما مطَروقة عزيزي

- أقصد شهَالعقل الخايس

- رحم والديك
- هسَة شنو الخطة ؟

تنهَد وحچة :- الضاهر ما منك مفگة ، أسمع ..

*******************

فتحَت عيوني وگالعادة الظلام يحَاوط المكان لزمَت راسي
وأحس طَبول تدگ داخل راسَي ومثل النبض أسَمعة

صگيت سَنوني حيل أريد الصُوت يختَفي الوجع موتني
- أخخخخخخ راسَييي راسَيييي

أنفتحَ الباب ودخل ألانتقام من البَاب فات ضُوة خفيف من الصَالة للغُرفة غمضت عَيوني بقوة منزعجَة من الضُوة

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن