Part 17

15.7K 883 601
                  

#الزّبرقان

بلكي نموت
خلصنه العمر لچمات
مَحد يفهم شبينه
الوجع لاحگنه
مِن كُل صوب
حافظ حتىٰ اسامينه

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وال مُحمد

قراءة مُمتعة لاتنسَون التصويت + التعليق بين الفقرات + مُتابعة الحسابي 💕.
_________________________

مادري شنو حچة المُقابل بس فجأة انگلبت أحَوالة سد الخط بسَرعة ورگض للگنتور طَلع منه مُسدس مدحوس بين المَلابس أخذة وطلع من البَيت بسَرعة !

- بدون لا يگول طَلع يرگض ومسَتعجل صَار الليل
وهو بعَده ما راجع تعَبانة وجسَمي نحلان مابية أسَوي شي

بسَ گاعدة بالغُرفة حتىٰ بدون أكل عيوني بالگوة فاتحَتهن
أصَوات تجي وتروح ماعَـرف منين مصَدرها بسَ تخبلني

صَار الليل والغُرفة صارت ظلمة حتىٰ ضُـوه من
الشباك ماكو أحس جسَمي ياگل بيـه أكل والوجـع يلوب بجسَمي

مَن الألم أحـسَ گلبي راح يطَلع گد ما يدگ قُوي عضيـت
أيدي قُوي ماعرف شسَوي كُلشي أسـوي بدون أدراك ..

نمـت بالگاع وحَضنت رُوحـي وگمت أشهگ بالبچي
أتمنىٰ هذا الوجَع يروح مني وهاي الأنهَيارات التصيرلي

- تدمرنـي وتنهَش بيـه تخليني ماعرف أتصَرف
اكـره كُل شخص گدامـي أحملـه ذنب الألم الجَاي أحسـه

عَيوني أنتفخت من البواچـي الغُرفة هـدوء وظلمَة
وأصوات توسَوس براسـي وأفكار سُوداويـة

گمـت بهـدوء وفتحَت باب الغُرفة محد بالبَيت
ضرغام بعَده ما راجع گرهتـه حـييييل وماريده أحـس ما أطيقتَة

مشـيت للمَطبخ ودموعـي تنزل ويـا كُل خطوة أخطيهـا
درت بنظـري حُول المطبخ غمضت وأسَتغفرت ربـي

غسَلت وچهي ودمـوعي تنزل ويـا المَاي ..
رجَعت للصـالة گعدت وأنـة أهز برجَلي ماعَرف شريد

جسمـي يرچف أحسـه محتاچ شيء يهدأ بسَ ما أعرف
شنو ردت أي علاچ أشـربة يسگن الوجَع البروحـي

رفعَت أيدي وأنـة اشخط بـ أيدي الثانيـة بهدوء
وصَافنة علىٰ الحايـط أحـس اللحم بأظافري ..

ما أهَتميت بقيت هيچ لحد ما أنفتـح البَاب دخل ضرغام
قفل الباب وأجـة يمي ملابسَة متربـة ووضعـه متبهَذل

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن