Part 12

13.7K 858 234
                  

البَارت الثاني عِشر .

گلبك الخواف مو گلبي التِرف
تحَبني أدري هوايّ بَس ما تعّترف .

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وال مُحمد

قراءة مُمتعة لا تنسَون التصُويت + التعَليق علىٰ الفقرات 💕.
______________________________

ميل راسَة وحچة بأبتسَامة
- هَم تنسَيني ؟

صَفنت بوجهَة لثواني بعَدها رديتَ
- ابد ، هُواي سَاعدتني وما أنسَالك هَالشي

خَلة أيدة علىٰ گلبة ورد
- أبَوي أنتِ واجَبي هَذا

نهَيت كَلامي ورديَت :- شُكرًا علىٰ كُلشي

وجهَ نظراتة للشَارع وهَو يگول
- مُودعَة بالله

نزلتَ من السَيارة ومشاعَري متلخبطَة
وهوسَة بداخِلي ماعَرف شنو هَالشعور

فتَحت البَاب وضرغام بعَده واگَف ما تحَرگ
دخلَت يلا تحَرگ بسَيارتة وطَلع من الفرعَ ..

تنهَدت ودخلت للبَيت تعَباااانة حَييييييل

البيَت هدَوء اذا حچَيت يصَير صدىٰ
أخذتَ ملابسَي ودخلت أسَبح كمَلت وبدلتَ متوجهَة لـ رُسل

وصَلت البيتهُم ودگيت البَاب أجَاني صوت ناعَم وهو يگول
- منوو

عَرفتة صوتهَا ضحگت ورديَت
- أنه فتحَي الباب

فتحَت الباب وهيَّ مادة بسَ راسهَا شافتنَي
وفتحَت عيونها بقوة سَحبتني من أيدي حيل وهيَّ تدخلني للبيت

- عاااا ولچ غُرورررررررررررررر

حَضنتني قووي وهيّ ماتعرف شتسَوي بادلتهَا الحضن

حچيَت وأنه مبتسَمة وفرحَااامة
- مشتااااااااااقتلچ

بعَدتني من حضنهَا بس بعَدها لازمتني من أيدي
- والعَبااس ابو فااضل گلبي خلصَ من ورااچ
- وييييييينَ چَنتتتيييي

- خلي ندخَل وأحَچيلچ

دخلتَني للبيت وهيَّ حاضنتني قوي أبتسَمت علىٰ حنيتهَا
وحُبها حسَيت صدگ عندي شخَص يفتَقدني ومَشتاقلي

سَألتها وأنه اشُوف البَيت فَارغ
- شو محَد

- أي محَد أهَلي معَزومين وراحوا بقيتَ بسَ أنه
لان عَندي دراسة بسَ الحمدلله ما رحَت وشفتچ گلبي حَسني يمَكن

رديَت بأبتسَامة :- الگلوب سواچي

- هسَة عُوفي سَواچي ببيتهُم سَولفيلي ويَن چَنتي

جَاوبتها وأنه اسَولفلها گلشي
صَار من طَلعت من بيَت عمَي الحد هالحَظة

ردت وهيَّ تلطم علىٰ رجليها
- يمة ولچ شني هَاي فلم هَندي

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن