Part 19

18.6K 973 501
                  

#الزّبرقان

يا غشيم
العالم مدورتني بالظلمه ولكتني
وانه حارك روحي الك
بس ما شفتني

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وال مُحمد

قراءة مُمتعة لاتنسَون التصويت + التعليق بين الفقرات + مُتابعة الحسابي 💕.
_________________________

وگفـت اريد ادخل للبيت ما أحس الا صُوت
الطلق صار يتطاير وأيـد نحطت علىٰ حلگي !!

أرجـف من الخُوف ماعرف شسـوي مخلي السچيـنة
علىٰ رقبتي ويعصـر بحلگـي قُوي عضيـت أيـده

ورفستـة بعگس أيـدي عافنـي محتار بروحـة ما درت
ولا باوعت رگضت للبيـت وقفلت الباب أيـدي ترجف بالگـوة

لزمت المفتاح وقفلتـة سَمعت صُـوت رگض برا گعـدت بالگـاع
من الخُوف رجلي ما تعَينـي ماعرف شلون خلصَت

- ياعليييييي نادي عليًا مُظهر العجائب تجدهُ عونًا لك في النوائب

بقيت ارددها بصُوت عَالي وميـتة من الخُوف أختفىٰ صوتهُم بسَ صُـوت واحد يصرخ بعصبيـة أعرفـه هو أميـزه من بيـن الف صُوت

دگ البـاب بعصبيـة فتحتـه بسرعـة وأيـدي ترجف افتـح بالباب ودموعي تصَب بالگـوة أشوف من الدموع والغواش الگدامـي

أول ما فتحَت الباب دفعـة بقوة لزمـني من أجتافي وحضني
الصـدرة تعلگـت بـ ملابسـة خايفـة وصُوت شهگاتي مـله المكان

لمـني ألـة اكثر عبالك يريـد يضمـني بضلوعـة
بچيت بقوة من هَول الموقف والرعـب الليّ عشتـة قبل دقايق ..

- لا تعوفني بعد

حضن راسي لصـدرة وأيـديه يرجفن وصوت دگات گلبـه واصلني :- اشششش يمـچ يمـچ لا تخافين

حچـة وهو يوخر شعري من وجهي بخُوف :- عدت بابا عدت

سد الباب برجـلة ومشىٰ وهو لامـني الصـدرة وصَلنا للصـالة وخرنـي من حضنـة حضن وجهي وحچـة :- شطلعچ بهاليل

باوعتـلة خايفـة من نزل عيونـة بصدمة الناحـية صـدري
حچـيت بخُوف من نظراتـة :- شبيك

:- جارحينـچ ولد ال***

:- شنو ؟!

لـزمني من أيـدي وگعـدني بالگـاع وخـر التشيرت
من رقبتي لزمـت أيـدة بسرعة :- وخر شجاي تسـوي

- بس انطيني مجال

گـام محَتار ومخبوص جـاب الغراض وگعد گـدامي
حسيـت بنغزات برقـبتي لـزمتها وبـاوعت لأيـدي أنملت دم

لزم أيـدي بسرعـة وحچـة :- بس گعدي فدوة اروحـلچ

طـلع قطن وخـله بي مُعقم صفـن عليـة وحچـة بحيـرة
:- تگدريـن تنزعين التشيرت ؟

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن