38 [Ashley]

326K 12.2K 5.1K
                  

/ASHLEY/

***

"You mean may alliance ang Flame Spectre at..."

"Lightning Strike," dugtong ni Eos nung narinig ko ang usapan nina Gust at Gemma.

"Eh 'yung Aquarius at Underworld?" tanong ko kaagad sa kanya.

"They are independent gangs. Hindi ko alam kung kasali sila sa rebellion o hindi."

Tumingin na lang ulit ako doon sa arena sa baba at parang nagkakaroon tuloy ng war sa pagitan ng natural elements dahil sa attributes nila. And as the usual rule, eliminate the weakest first. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay marami na akong nakitang mga katawan na nakaratay sa sahig.

"Still the rough style, eh?" sigaw nung isang babae na may water attribute sa lalaking may lightning attribute.

Nagsmirk lang sa kanya 'yung lalaki at pinosition niya 'yung bow niya pero wala siyang arrows. Pero nung nilagay niya 'yung kamay niya sa string ay may naform na arrow...pero gawa sa lightning. Halos kasingbilis nun 'yung ice bullet ni Miles pero nung inikot nung babae 'yung staff niya ay may naform na water barrier sa harap niya at naengulf nun 'yung lightning arrow. May sparks na nag-appear doon sa barrier and then all of a sudden ay tinuro nung babae 'yung staff niya sa right direction and the water barrier obliged. Halos lahat ng nasa right side nila ay naelectrocute nung mabasa sila ng tubig na 'yun.

"Wow. Sino sila?" tanong ko kaagad kay Eos na sa kanila rin nakatingin.

"Galene from Aquarius and Rogue from Lightning Strike."

"That's Rogue?" sabay turo ko doon sa lalaking may hawak na bow at tumango si Eos.

So he's the worst criminal in West Black. Akala ko mukhang beast 'yung Rogue na tinutukoy nila na may malaking katawan at rough features pero hindi pala. Katamtaman lang ang katawan niya at para siyang babae dahil sa mahaba niyang buhok na nakatali. Pero halata sa mukha niya na marami na siyang napatay na tao. That cold look and expression...ni hindi man lang niya tinitignan ang mga napapabagsak niya at humahanap agad siya ng bagong targets—definitely evil.

Nagpatuloy 'yung labanan ng mga may attributes habang walang kamalay-malay na napapatumba na lang ang mga ordinaryong tao na sumali. Then bigla naman akong napaisip: saan kaya nila dinadala 'yung mga nasugatan at mga nawalan ng buhay after the match? Sa pagkakatanda ko kasi ay kinuha sila kanina nung mga naka-black na lalaki palabas sa arena. May medical center ba rito?

Habang nanonood ako ay lalo lang sumasama ang pakiramdam ko. That Lightning Strike gang, they are strong. Ewan ko lang pero pakiramdam ko ay kasinglevel silang lahat ni Krystal dahil sa blue eyes nila. Para tuloy silang gods dahil kulay langit ang mga mata nila at lightning ang attributes nila, but ironically, they teamed up with the filthy and evil Flame Spectre.

Pagtingin ko doon sa left side ay bumilis 'yung tibok ng puso ko at na-lock ang tingin ko sa isang lalaki.

"Sino 'yun?" sabay turo ko sa kanya.

"That's Bolt, bukod sa kasali siya sa gang ay officer din siya sa White government. Ironic, isn't it? Isa siya sa mga pwedeng humuli sa mga nandito ngayon pero kasalukuyan siyang nasa arena at nakikipaglaban," sagot naman ni Eos habang nakatingin doon kay Bolt.

Tandang-tanda ko ang itsura niya. Isa siya sa mga nakita kong sumugod sa bahay namin bago ako pinatakas nina Lolo at Papa. Napahigpit 'yung hawak ko sa mga kutsilyo ko at nagkaroon ako ng urge na ibato ang mga 'to sa kanya pero mukhang napansin 'yun ni Eos.

"Don't break the rules...yet." Panandaliang nabawasan 'yung galit ko dahil nalito ako sa sinabi niya.

"What?"

Oh My Ice Goddess (Erityian Tribes, #3) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon