29 [Miles]

331K 11.8K 2.1K
                  

/MILES/

***

Nakarating agad kami sa base at inakyat nina Gemmatanda at Tandash si Scarystal sa kwarto niya para makapagpahinga. Wala pa rin kasi siyang malay hanggang ngayon. Hindi naman kami makakilos nang maayos ni Dumbsey dahil nandito sa may sala 'yung matanda at nagtitingin-tingin siya sa paligid. Sumunod siya sa amin papunta dito sa base dahil nga tutulungan niya raw kami at hindi ko pa rin alam kung pagkakatiwalaan ba namin siya o hindi. 

After ng ilang minuto ay bumaba na rin 'yung dalawa at sinamahan nila kami sa sala. Bigla namang naglakad 'yung matanda at tumingin siya sa amin.

"Sumunod kayo sa akin," tapos pumunta siya doon sa direksyon ng pader kung nasaan 'yung basement. Teka...imposible namang alam niya 'yun 'di ba? I mean, kakarating niya lang dito.

Nagtinginan kaming apat dahil hindi namin alam kung anong gagawin namin.

"Hindi ba't may lugar sa ilalim nito? Doon tayo magtetraining."

"P-Paano niyo nalaman?" tanong ni Gemmatanda.

"Sabihin na nating alam ko ang lugar na ito," tapos ngumiti siya sa amin at tumayo siya sa harapan ng pader. Pero ang nakakagulat ay bigla na lang bumukas 'yung pader kahit hindi niya pa hinahawakan.

"At sabihin na nating isa ito sa magpapakita ng lakas ninyo. Bumubukas lang ang pader na ito kapag mayroon kang Ice attribute. May sensor ito na nagtitingin kung mayroon ka ngang Ice attribute kapag hinahawakan mo ang pader. Pero kapag naabot mo na ang huling proseso, kahit gamit lang ang presensya mo ay mabubuksan ito."

Nagsimula siyang maglakad pababa habang kami ay nakatulala pa rin dahil sa nangyari.

'Holy shit. Sino 'yung matandang 'yun? Bakit niya alam 'to?'

'Marami siyang alam at ang lakas niya. For now, sundan na lang natin siya.'

Narinig ko 'yung boses ni Gemmatanda at Tandash sa isip ko. Hindi ko alam pero simula nung narinig ko kanina 'yung boses ni Scarystal ay nakakarinig na rin ako ng ibang boses, though hindi ko kayang magsalita gaya nila. Mukhang ganun rin ang kalagayan ni Dumbsey.

Bumaba kami papuntang basement at nasa gitna lang ng room 'yung matanda. Tumigil kami sa harapan niya at para kaming mga estudyante na nakapila sa harap niya.

"Tawagin niyo na lang akong—"

"Gramps." Ako na ang nagtuloy dahil mas gusto kong ako ang nagbibigay ng nicknames.

"Hmm...sige."

Lumapit siya isa-isa sa amin at tinignan niya kami pati na rin 'yung weapons namin. After that, pumwesto ulit siya doon sa gitna.

"Kailangan niyo munang palakasin ang mga katawan niyo para hindi kayo madaling mawalan ng lakas."

"So basically, stamina training?" tanong ni Tandash at tumango naman si Gramps.

"Sa pagkakatanda ko..." lumakad siya papunta doon sa pader at tinap niya 'yun. After a few seconds, parang may space na bumukas doon.

Whoa! Meron palang secret compartments dito?! Nagtinginan kaming apat dahil hindi namin alam 'yun. Pero bakit alam ni Gramps 'yun at familiar siya dito sa lugar na 'to? Hindi kaya ginamit din nila 'to dati? Dito ba siya nakatira dati?

Lumapit siya at may dala-dala siyang parang metal bracelets.

"Simula ngayon, isusuot niyo ang mga 'to, kahit saan man kayo magpunta."

"Yun lang po?" tanong naman ni Dumbsey.

"Subukan mo."

Lumapit si Kelsey sa kanya at kinuha niya 'yung bracelet. Pero bago pa maiabot sa kanya ay bigla siyang bumagsak sa sahig at nagsisigaw doon.

Oh My Ice Goddess (Erityian Tribes, #3) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon