အပိုင္း (၃၄) ​ေ႐ႊသားလက္မွတ္မ်ား

823 214 14
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၄)
ေ႐ႊသားလက္မွတ္မ်ား

💊💊💊
ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ (၁၅)မိနစ္ခန့္ ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ ရပ္လိုက္ကာ ကုက်ိဳးကို သူ႕ဆီလာဖို႔ လက္ယက္ေခၚလိုက္သည္။

ကုက်ိဳးကလည္း ထိုသို႔လွမ္းေခၚသည္ႏွင့္ ထုံးစံအတိုင္း ေထာက္ပံ့သူထံသို႔ အျမန္ေျပးသြားလိုက္သည္။

သူက ခုနကျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ၿပီး ေတြေဝေငးေမာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းက ေထာက္ပံ့သူသည္ က်င့္ႀကံေရးအဆင့္မ်ားကို အလြန္ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္သြားသည္သာမက သူ၏ ထိုးထြင္းသိျမင္နိုင္စြမ္းကလည္း အလြန္ႀကီးမားလွသည္။ -- အမွန္ပင္။ ေထာက္ပ့ံသူသည္ ခ်ီေသြးေၾကာေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ျခင္းအဆင့္(၃)ကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား သိုင္းပညာက်င့္ႀကံလာသူ လုံရိႏွင့္ အဆင့္ငယ္ေလး(၁)ခုသာ ကြာေတာ့သည္။ -- သူ ေလ့က်င့္ေနေသာ သိုင္းကြက္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးစားစုံလင္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သူေတြ႕ရသမွ် ေထာက္ပံ့သူ၏ သိုင္းပညာအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေန႕တိုင္းတိုးပြားေနၿပီး အခုဆို အမ်ိဳးေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္မကရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေထာက္ပံ့သူသည္ သူ႕ဟာသူ ကိုယ္ခံပညာ ေလ့က်င့္႐ုံသာမက ကုက်ိဳးကိုပါ သင္ၾကားေပးေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုက်ိဳးမွာ သူ႕အနားသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ျမင္းစီထိုင္ အေနအထားရပ္ၿပီး လက္သီးထိုးေလ့က်င့္ရေတာ့သည္။

.....ဒီလို ေလ့က်င့္ရသည့္အခ်ိန္တိုင္း ကုက်ိဳးသည္ ေလာကႀကီးမွာ ဝဋ္ဆိုတာလည္တတ္မွန္း အၿမဲတမ္း သံေဝဂရမိသည္။

သူသည္အရင္က ေထာက္ပံ့သူ၏ ေပ်ာ့တိေပ်ာ့ဖတ္ ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္ အၾကည့္ရဆိုးသည့္ လက္သီးထိုးပုံကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ထဲက ႀကိတ္ေဝဖန္ခဲ့သမွ် အခုေတာ့ သူပါ အဲ့ဒီ ေပ်ာ့တိေပ်ာ့ဖတ္ လက္သီးထိုးနည္းကို ေလ့က်င့္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အရင္က ေထာက္ပံ့သူ၏ ႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာေလးႏွင့္ လက္သီးထိုးသည္က အနည္းငယ္ ရယ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း သူအခု ေလ့က်င့္သည့္အခါမွာေတာ့ အဲ့လို ေျပာမထြက္ေတာ့ေပ။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now