Chapter 2: The Angel

104K 2.4K 206
                  

CHAPTER 2

CHIANTI'S POV

Sumimsim ako sa hawak ko na martini glass habang tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari sa paligid. Nandito kami ngayon sa bahay ni Lindsey. Puno ang bahay niya ng mga tao na karamihan ay ngayon ko lang nakilala. Mabuti na lang at malaki ang bahay niya kung hindi ay nakatayo na siguro kaming lahat.

Ito na ata ang isa sa pinakamarangyang party na napuntahan ko. Well kung ang tutukuyin ay party na isa sa mga katulad ko ang nag-ayos. Kung sabagay, sa kaunting pagkakakilala ko kay Lindsey mukhang isa siya sa mga taong sanay sa karangyaan.

Hindi ko na sana talaga gustong tumuloy dahil may mga tatapusin pa akong trabaho pero alam kong hindi ako titigilan ng mga kaibigan ko na hindi naman si Lindsey ang pinunta talaga dito. Katulad kasi ng inaasahan ay may ipinakilala sa amin ni Asti sila Syrah na dalawang lalaki. But as always, nagawa naman naming takasan ni Asti ang mga ito na ngayon ay paniguradong nakahanap na ng ibang babaeng pagtutuunan ng pansin.


Wala ng nagawa ang mga kaibigan namin dahil kilala naman nila kami ni Asti. Hindi nila kami mapipilit kung ayaw namin. Besides from work, wala akong balak makipagassociate sa mga lalaki. Hindi kasama ang pag-ibig o ang pakikipagrelasyon sa mga plano ko sa buhay.


Napatingin ako sa komosyon at napangiti ako nang makita ko ang agaw pansin na mga babae na nandoon. Ngayon sa dance floor ay kasalukuyang sumasayaw si Roussanne at Syrah kasama ang ilan sa mga kakilala namin. Kung titignan sila animo pinaghandaan nila ang ginagawa nila. Pero ang totoo niyan ay talagang kabisado na nila ang mga galaw nila. Years of practice.


"O, Chianti, Asti, wala ba kayong balak sumayaw? Nagkakasiyahan doon sila Syrah ah." sabi ni Gina, isa sa mga kakilala namin nang mapadaan siya sa harapan namin.


It's Ki-Yan-Ti. "We're okay here. Mamaya na lang siguro kami makikigulo sa kanila."


"Okay! Paano, mauna na ako ha? Nautusan akong kumuha ng drinks eh."


Nakangiting tinanguhan ko na lang siya. Nang makaalis siya ay tumingin sa akin si Asti at nagsalita, "Hindi mo ba gustong sumama sa kanila?" tanong niya na ang tinutukoy ay sila Syrah na nasa dance floor.


"Alam mo naman na ibang sayaw ang kaya kong gawin."


"Do you always need to bring it up?" She asked, sighing.


"If I won't then what would I say? Lahat naman ng sinasabi ko katotohanan lang."


Narinig ko ang pagbuntong-hininga niya. Alam naman niya kung ano ang tinutukoy ko. Mahirap naman talagang ialis sa pagkatao namin ang katitohanan.

Ilang sandali ang lumipas bago siya muling nagsalita, "Hindi ka ba naiinggit sa kanila?"


Napalingon ako sa kaniya. "What?"


She nodded towards the dance floor. "They can dance. Hindi nila kailangang gawin kaagad ang bagay...ang bagay na iyon. Maraming alternatibo, h-hindi-"


Naputol ang sasabihin niya ng tawa ko. "Bakit ba hirap na hirap ka sabihin? You're older than us."


"You're older than the three of us in many ways."


"Asti, pareho lang ako sa kanila. Ang pagkakaiba lang namin ay hindi sila kaagad sumabak sa 'bagay' na sinasabi mo. Though we all started young, they started different. Some shared it with someone special...by choice. Ang iba sa kanila ay nakaranas pa na mainlove, sumubok na maghanap ng ibang trabaho, hanggang sa nauwi sila sa kung ano sila ngayon."


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon