Chapter 17: The Surprise

70.4K 1.7K 112
                  

A/N: Hi guys! Use our hashtags when tweeting about our cutiepatooties Ki-Yan-Ti and Mr. Hendrix! See you on Twitter :* #GAIANTI #ExquisiteSaga


CHAPTER 17

CHIANTI'S POV


Unti-unti akong nagising ng maramdaman kong tumigil sa paggalaw ang kotse na sinasakyan ko. Hindi ko alam kung kailan ako eksakto na nakatulog sa byahe. Pagod rin kasi ako at kulang sa tulog dahil sa mga bagong kaganapan sa buhay ko kaya para akong inihehele ng sasakyan.


Pambihira. Ang sarap pa naman ng tulog ko. Pakiramdam ko kanina napakasarap ng unan na hinihiligan ko. Kahit kailan hindi pa ako naging komportable na matulong sa kotse kaya nakakapagtakang komportableng komportable ako. Mabuti na lang at nadala ng unan si Gaige-


Napatigil ako sa isiping iyon at napamulat ako ng mga mata. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko na ang nakangiting kulay tsokolateng mga mata ni Gaige ang bumungad sa akin.


Mabilis pa sa alas kwatro na bumalikwas ako palayo sa pagkakapulupot ko sa kaniya at umatras ako. Dahil sa pagmamadali ay nawala sa isip ko na nasa loob kami ng maliit na espasyo at lumikha ng malakas na galabog ang ulo ko ng tumama iyon sa bubong ng kotse.


"Aray! Anak ng pusang malandi naman o!"


Napalitan ang kamay ko na humihamas sa nasaktan kong ulo at kapalit niyon ay ang kamay ng binata na marahang hinaplos iyon. "Are you okay?"


Napatitig ako sa mga mata niya. "O-Okay lang ang...ang kamay ko."


Kumunot ang noo ng lalaki at itinigil niya ang paghaplos sa ulo ko. Bumaba ang mga kamay niya sa mga mga kamay ko at tinignan ang mga iyon. "Saan tumama?"


Tila nagkarumble rumble ang mga salitang gusto kong isagot sa kaniya sa utak ko. Hindi ko alam kung disoriented lang ako dahil bagong gising ako o dahil nasalo ko naman ang full impact ng magaganda niyang mga mata. "T-Tumama...tumama ang mga mata ko..sa kamay ko sa ulo."


Napatigil si Gaige sa ginagawa niyang pagmasahe sa mga kamay ko. Nag-angat siya ng mga mata dahilan para muling magtama ang tingin namin. At dahil hindi pa handa ang utak ko na maproseso ang full force niyang kapangyarihan ay muli akong napaatras.


At nauntog.


"Argh!" sigaw ko sa pagkainis. Nang magtangkang umusog palapit sa akin ang lalaki ay itinaas ko ang isa kong kamay. Itinagilid ko pa iyon para nakatapat sa mga magagandang mata ng lalaki at matakpan ang mga iyon. "Diyan ka lang. Ako muna ang lalabas. I need to revive my...soul."


Hinaklit ko ang handbag ko at nakaharang pa rin ang mga kamay sa kaniya na lumabas ako ng sasakyan. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad at hindi ko pinansin ang ilan sa mga taong napapatingin sa akin.


"Nasaan na ba kami? Ano 'to mall?" bubulong-bulong na tanong ko sa sarili ko. "Good. Kailangan ko ng softdrinks. I need sugar."


Napahinto ako sa paglalakad ng makita kong may maikling pila sa harapan ko. Bahagya akong tumingkayad at napakunot ang noo ko ng makita kong may body at baggage scanner sa entrance.

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon