Chapter 14: The Masquerade

71.3K 2.1K 170
                  CHAPTER 14

CHIANTI'S POV


Pinigilan kong mapakagat sa kuko ko na nakakagawian ko na ata kapag kinakabahan ako. Hindi ko alam pero parang may kulang. Tinignan ko ang mahabang pila ng mga sasakyan sa harapan ng sinasakyan ko. Mukhang hindi basta-basta ang event na 'to.


Ano pa nga bang ineexpect ko sa isang Hendrix? Masyado lang napapalagay ang loob ko kapag kasama ko si Gaige. Kung umasta kasi siya ay parang hindi laki sa yaman.


Pero ngayon, nakikita ko na kung gaano kaiba si Gaige sa mundong ginagalawan ko. Marami akong naging kliyente na mayaman pero iba si Gaige. He's so...over the top. For one, this car. Alam ko na ipasusundo ako ni Gaige pero hindi ko akalain na limousine ang bubungad sa akin kanina.


Binuksan ko ang maliit na bintana na naghahati sa katawan ng limousine at sa driver's row. "Umm..." Ano nga bang pangalan niya?


"Gil, Ma'am."


"Ahh, yes. Si Gaige? Nasa loob na ba siya?"


"Yes, Ma'am."


Pinigil kong mapasimangot ng wala na siyang sinabi na iba. Wow, salamat sa info ha? Tahimik na lang na sumandal ulit ako sa kinauupuan ko. Hindi na bago sa akin ang dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Karamihan din kasi sa mga kliyente ko ay nangangailangan lang ng escort para sa mga event.


Pero hindi ganitong kalaki.


Sa labas ay makikitang marami na ang mga nagsidating na tao. Idagdag pa ang mahabang pila ng mga sasakyan. Hindi na ako magtataka kung may makakasalubong ako na naging kliyente ko dati. With this kind of party? It's not impossible.


Hindi ko naman pinangangambaan ang bagay na iyon. May espesyal na kontrata ang Exquisite para sa escort sevices ng departamento namin. Pagkatapos ng serbisyo ko ay wala na silang maaaring sabihin sa akin o sa magiging bago kong kliyente, magkita man kami ulit o hindi. Hindi sila maaaring makielam sa magiging bago kong kliyente.


Besides, worse comes to worse, ano namang sasabihin ng mga dati kong kliyente ko? Na maging sila ay hiningi ang serbisyo ng Exquisite? Mabuti na lang din at masquerade ang tema ng party ni Gaige. 


Bumalik sa realidad ang atensyon ko ng bumukas ang pintuan ng limousine. "Mr. Hendrix will be waiting for you inside." narinig kong pagbibigay alam ni Gil na nasa harapan pa rin ng sasakyan.


Huminga ako ng malalim at sinigurado ko munang maayos ang pagkakabit ng maskara bago ko ipinaskil ang ngiti na praktisado ko na sa tagal ng pagtatrabaho ko bilang escort. You're up Cyan.


Bahagyang napataas ang kilay ko ng may kamay na lumusot sa pintuan ng sasakyan. Imbis na abutin iyon ay iniwas ko lang doon ang nakagwantes ko na mga kamay at walang hirap na lumabas ng sasakyan.


Matamis na nginitian ko ang valet bago ako nagtuloy-tuloy paakyat sa entrance ng hotel na kinaroroonan namin. Hinawakan ko sa magkabilang side ang mahaba kong damit at bahagya kong iniangat iyon.

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon